Alcoi convoca la beca de medicina ‘Ana i Camilo Gisbert Pascual’

Amb una dotació de 2.250 euros compleix la seua XXXI edició.

Un any més, l’Ajuntament d’Alcoi ha convocat la beca municipal per a estudiants de medicina. La Beca d’Estudis de Medicina ‘Ana i Camilo Gisbert Pascual’, amb una dotació de 2.250 euros.

La Beca d’Estudis de Medicina ‘Ana i Camilo Gisbert Pascual’ és una beca per a ajudar econòmicament les persones que realitzen estudis en el camp de la Medicina durant el curs 2020/2021.

Les sol·licituds es realitzaran mitjançant instància i es presentaran en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’Art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques i de Procediment Comú, en el termini de vint dies hàbils (20 dies) següents a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, és a dir, el termini finalitza el 8 d’octubre.

La valoració de les sol·licituds presentades s’efectua atenent principalment els resultats acadèmics, puntuant també el no haver gaudit d’esta beca en edicions anteriors, el currículum de la persona sol·licitant (cursos, congressos, seminaris, jornades…), el nivell d’estudis a cursar i l’estat socioeconòmic de la unitat familiar.

El regidor de Salut Pública, Miguel Juan Reig, ressalta que “des de l’Ajuntament d’Alcoi reconeixem la importància de la medicina i també el paper de la figura del metge a través d’esta convocatòria que ajudarà econòmicament a un estudiant de la nostra ciutat a seguir amb els seus estudis”.

CatalanSpanish