viernes, 21 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Alcoi realitza obres per valor de més d’1.700.000 euros

S'han executat més de 267.650 euros en contractes menors, sempre que ha sigut possible amb empreses situades en el nostre territori.

El Pla Reactiva Alcoi, impulsat per l’Ajuntament d’Alcoi per a pal·liar els efectes provocats per la crisi provocada per la Covid-19 en els diferents sectors econòmics i socials de la ciutat, inclou a més de mesures tributàries i ajudes directes per a l’hostaleria i el comerç, acciones per a reactivar també el sector de la construcció. La realització d’obres, a banda de millorar la ciutat, també suposa la reactivació d’empreses de la construcció i dels sectors auxiliars. Algunes d’aquestes obres adjudicades amb contractes menors ha afavorit la contractació de persones del nostre territori.

En total, s’han executat, tenint en compta l’acumulat del mes de maig, un total de 267.650 euros en contractes menors d’obres, realitzades sempre que ha sigut possible per empreses locals o de les nostres comarques, afavorint la reactivació i la contractació de personal de la zona.

Entre les obres realitzades amb major import trobem la reparació de la coberta del Templete de la Glorieta, amb un import de 24.0466 euros; el condicionament d’una zona per a gossos al parc de Cantagallet per 38.000 euros; la reparació de la coberta del bar del poliesportiu, amb un pressupost de 23.000 euros o les actuacions de manteniment al camí de les Llacunes per prop de 30.000 euros. També trobem actuacions de reposició de cablejat en el barri de Els Clots; diferents actuacions al Cementeri Sant Antoni Abat; reparació de la coberta de la nau municipal del carrer Músic Gonçal Blanes; millores en diferents zones de parcs infantils; enjardinament i reparació de murs; millora de la zona de vianants dels ponts de la Petxina i Maria Cristina; canvi de lluminàries en diferents zones de la ciutat, instal·lació de sistema acústic per invidents en els pas de vianants i l’actualització del sistema d’alarma de dos edificis municipals i un centre educatiu. Obres que també han repercutit en la millora de la imatge de la ciutat.

S'han executat més de 267.650 euros en contractes menors, sempre que ha sigut possible amb empreses situades en el nostre territori.

El regidor d’Obres i Serveis, Jordi Martínez, destaca l’impuls a l’adjudicació d’obres menors, apostant per les empreses del territori: “Tal  com vam anunciar al presentar el Pla Reactiva Alcoi, volíem impulsar les obres a través de contractes menors, sol·licitant 3 pressupostos sempre que fóra possible a empreses de les nostres comarques, ajudant així a la reactivació econòmica del sector de la construcció i les seues empreses auxiliars, i afavorir també la contractació de professionals de la nostra terra. En l’acumulat de maig, tenim més de 265.000 euros executats en obres menors, un bon impuls de l’obra pública que també suposa una millora per a la ciutat, executant millores xicotetes però importants”.

D’altra banda, també s’han realitzat altres obres amb contractes oberts que ascendeixen a prop d’1.500.000 euros, entre elles, les obres de reurbanització en el carrer Sant Francesc amb un pressupost de més de 400.000 euros i les obres de la segona fase de millora del clavegueram en el barri de Els Clots amb 132.385 euros. També s’han executat diverses obres en el poliesportiu com l’ampliació del mateix amb un pressupost de 690.118 euros i la coberta de la pista exterior amb 250.000 euros. En total, s’han realitzat obres per valor de més d’1.700.000 euros dins de les diferents mesures del pla municipal Reactiva Alcoi per impulsar l’economia local.

Últimas noticias

Contenido relacionado