L’Alcora presenta a Cevisama els projectes de millora dels polígons industrials

S'han destinat més de 800.000 €, la inversió més alta realitzada per a millorar l'àrea industrial de la localitat.

L’Ajuntament de l’Alcora ha presentat este matí en Cevisama els projectes de millora, modernització i dotació d’infraestructures dutes a terme en els polígons industrials de l’Alcora durant 2019. Actuacions que, en paraules de l’alcalde, Samuel Falomir, “han servit per a donar solució a problemes històrics dels polígons”.

S’han dut a terme en els polígons Foies Ferraes, La Torreta i Santa amb una inversió total de 816.557 €, dels quals la Conselleria, a través de l’Ivace, ha subvencionat 487.500 €.

Falomir ha incidit en la rellevància de la indústria per al desenvolupament econòmic i creixement de la localitat: “És, sens dubte, el principal motor de la nostra economia i el que més llocs de treball crea”.

L’alcalde ha destacat “l’afany innovador i l’esforç constant de les empreses alcorines per millorar els seus productes, fent de la qualitat el seu segell d’identitat, com demostren cada any en fires tan importants com Cevisama”. I ha qualificat de “fonamental” disposar d’unes infraestructures adequades “que els permeten guanyar competitivitat”.

En l’acte han intervingut també el regidor de Promoció Econòmica, Robert Tena, i l’Enginyer Tècnic Industrial de l’Ajuntament de l’Alcora, Fernando Negre, els qui han detallat les actuacions realitzades en cadascun dels polígons.

Projecte polígon Foies Ferraes

En el polígon industrial Foies Ferraes s’ha dut a terme la construcció d’un col·lector de recollida d’aigües pluvials. L’objectiu principal de l’actuació ha sigut resoldre els problemes generats per l’ineficient i antic sistema de recollida d’aigües pluvials, que provocava inundacions. S’ha executat una xarxa de recollida d’aigües pluvials formada per 3 trams independents.

Altres objectius del projecte són millorar l’eficiència energètica i dotar de canalitzacions per a la implantació de fibra òptica i canalització elèctrica de mitjana tensió, que permeta implantar xarxes de comunicacions que milloren les prestacions de les instal·lacions existents i que evite realitzar noves canalitzacions i rases en cas d’ampliació o modificacions de les indústries confrontants.

Per a això, entre altres actuacions, s’ha realitzat la instal·lació de canalitzacions enterrades per a línies elèctriques de mitjana i alta tensió i de telecomunicacions, i s’han substituït les lluminàries de les rotondes situades en l’àmbit d’actuació per lluminàries de tecnologia led de menor consum i major eficiència energètica.

A més, s’han col·locat càmeres de circuit tancat de televisió connectades amb la policia local, s’ha instal·lat un hidrant d’incendis i s’ha dotat de senyalització horitzontal i vertical la rotonda situada en el vial Disseminat Foies Ferraes.

El projecte ha suposat una inversió de 428.155,41 euros, dels quals l’Ivace ha subvencionat 247.500 euros.

Projecte polígon La Torreta

En el polígon industrial La Torreta, s’ha dut a terme la instal·lació d’una canalització enterrada per a línies elèctriques de mitjana i alta tensió, que permet canalitzar el cablejat a les diferents indústries del polígon en cas d’ampliacions o adequacions de potència elèctrica, i d’una canalització enterrada per a telecomunicacions que permet soterrar part de les esteses aèries existents i canalitzar xarxa de comunicacions amb fibra òptica.

Així mateix, s’han instal·lat càmeres de circuit tancat de televisió, un carril bici, xarxa d’enllumenat públic (lluminàries de tecnologia led) i un hidrant d’incendis en la zona d’actuació.

També s’ha millorat la pavimentació del viari Camí Assagador Torreta, s’ha augmentat la capacitat d’aparcament en la part final d’este, s’han format voreres en les zones en les quals no existien, s’ha senyalitzat l’entrada del polígon i s’ha executat una xarxa separativa de recollida d’aigües pluvials per a connectar en un futur amb la xarxa existent de la part baixa del polígon industrial.

El projecte ha suposat una inversió de 194.603,25 euros, dels quals l’Ivace ha subvencionat 120.000.

Projecte polígon Santa
Pel que respecta al polígon industrial Santa, s’ha instal·lat una canalització enterrada per a línies elèctriques de mitjana i alta tensió en la zona confrontant al depòsit d’aigua potable del polígon, que permet canalitzar el cablejat a les diferents indústries del polígon en cas d’ampliacions o adequacions de potència elèctrica, i una canalització enterrada per a telecomunicacions en la mateixa zona, que permet canalitzar xarxes de comunicacions amb fibra òptica i al seu torn soterrar part de les esteses aèries existents en mal estat.

D’altra banda, s’han instal·lat càmeres de circuit tancat de televisió, un carril bici, xarxa d’enllumenat públic en la zona confrontant al depòsit d’aigua potable del polígon industrial, mitjançant lluminàries de tecnologia led i substitució de les lluminàries existents per lluminàries led en el camí Santa, i un hidratant d’incendis.

Així mateix, s’ha millorat la pavimentació del vial paral·lel a la CV-16, s’ha pavimentat l’entorn de la zona del depòsit d’aigua potable, s’han format voreres i s’ha posat senyalització.

A més, s’ha millorat la xarxa de recollida d’aigües pluvials i la xarxa d’aigua potable en diferents zones del polígon.

El projecte ha suposat una inversió de 193.798,96 euros, dels quals l’Ivace ha subvencionat 120.000.CatalanSpanish