Alfafar adjudica les obres d’urbanització de diversos carrers del Barri Orba i Alfalares

Amb un pressupost total de 63.442,68 euros, l'actuació recull la millora de l'asfaltat i pintura viària dels carrers Sogorb, Ciutat de Calataiud, Constitució, Creu Roja, Fermín Vilar, Joanot Martorell i 8 de març.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua àrea d’Urbanisme, ha adjudique les obres d’urbanització i millora de diferents carrers dels barris Orba i Alfalares del municipi, continuant així amb el seu ferm compromís de fer d’Alfafar un espai més amable i accessible per a la ciutadania que millore les condicions generals dels espais i vies urbanes del municipi.

Amb un pressupost total de 63.442,68 euros, l’actuació recull la millora de l’asfaltat i pintura viària dels carrers Sogorb, Ciutat de Calataiud, Constitució, Creu Roja, Fermín Vilar, Joanot Martorell i 8 de març. A més, l’empresa adjudicatària inclou en la seua oferta millores en l’actuació valorades econòmicament en 32.611, 95 euros de cost zero per al consistori, així com l’ampliació fins a 48 mesos del termini de garantia de l’obra.

Rovira  

Les obres d’urbanització, que hauran d’executar-se en un màxim de 60 dies des del seu inici, s’inclouen en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) aprovat en ple per unanimitat de tots els grups. Aquest document recull un conjunt d’actuacions que tenen com a objectiu la implantació de formes de desplaçament més sostenibles en el municipi que alhora siguen compatibles amb el creixement econòmic i la protecció del medi ambient per a incrementar la qualitat de vida de les i els veïns.

Les accions de millora en els diferents carrers dels barris Orba i Alfalares se sumen a les diferents inversions de millora de les vies urbanes i dels espais públics que ha emprés l’Ajuntament en els últims mesos com les obres d’adequació d’accessibilitat de l’av. Albufera, el carrer Sant Sebastià i la Plaça Vicente Blanch, la repavimentación de nombrosos carrers, les obres de millora del túnel de l’av. Reyes Católicos o l’actuació de rehabilitació integral i musealizació de la històrica Alqueria del Pi.

PublicitatJuega Limpio Orihuela