Alfafar amplia l’assignació econòmica de les ajudes al transport

Un total de 167 persones d'entre 16 i 35 anys es beneficiaran d'estes ajudes econòmiques dirigides als qui cursen estudis universitaris o de grau en un centre educatiu fora d'Alfafar.

PublicitatAVL

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la Regidoria de Joventut, ha ampliat l’assignació econòmica de les ajudes al transport públic per a joves estudiants residents en el municipi d’Alfafar. L’ampliació s’ha realitzat gràcies a una concessió de 995 € que ha atorgat a Alfafar l’Institut Valencià de Joventut amb l’objectiu de poder atendre totes les sol·licituds aprovades. Així, amb un total de 10.995 €, 167 estudiants d’Alfafar poden optar a estes ajudes econòmiques per al curs 2019/2020.

Estes ajudes estan dirigides a joves d’entre 16 i 35 anys, que cursen presencialment en un centre educatiu fora d’Alfafar estudis universitaris de grau, enginyeria o màster, o cicles formatius de grau bàsic, mitjà o superior, o equivalent en ensenyaments artístics superiors, durant el curs 2019/2020. Entre els requisits per a sol·licitar-les està que no existisca a Alfafar ofereix dels estudis que motiven l’ús del transport públic i que la distància entre el domicili i el centre d’estudis supere els 2 km. La quantia de l’ajuda podrà oscil·lar entre 60 i 100 euros, atenent criteris de situació de desocupació en la unitat familiar, sol·licitants amb diversitat funcional, o família nombrosa o monoparental.

PublicitatRovira  

Amb esta iniciativa, es busca garantir una vertadera igualtat d’accés als estudis superiors, amb independència del lloc d’estudi, i alleujar l’impacte que estes despeses suposen en l’economia familiar. La concessió d’esta ajuda se suma a altres iniciatives per a millorar la formació i incrementar les possibilitats de desenvolupament personal i ocupabilitat de les i els joves.