jueves, 20 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Alfafar aprova ajudes econòmiques per a persones autònomes

Les ajudes es dirigeixen tant a persones empadronades a Alfafar com a aquelles que duen a terme les seues activitats en el municipi.

L’Ajuntament d’Alfafar ha llançat una sèrie d’ajudes econòmiques per a persones autònomes, tan empadronades a Alfafar com les que presten els seus serveis en el municipi, amb la finalitat de fer front a l’efecte de la Covid-19 i veure-la per una ràpida reactivació de l’economia local.

Estes subvencions es dirigeixen a aquelles persones autònomes que hagen suspés l’activitat o hagen reduït la seua facturació en més del 50% respecte a la mitjana facturada en el mateix període de l’any anterior, a conseqüència de les mesures adoptades durant l’estat d’alarma.

Les persones interessades a sol·licitar estes ajudes podran fer-ho a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Alfafar fins al 15 de juliol a les 14.00 hores.

Segons les condicions amb les quals complisquen les persones sol·licitants, la quantia de les ajudes variarà:

D’una banda, s’atorgaran 300 euros per mes, màxim 600 euros, sempre que l’activitat s’haja vist afectada pel tancament d’establiments i l’activitat comercial es realitze dins del terme municipal d’Alfafar. Per a les persones autònomes empadronades a Alfafar, l’activitat de les quals es realitze fora del municipi, la quantia ascendirà a 150€ per mes, amb un màxim de 300 euros.

D’altra banda, es concediran 150 euros per mes, màxim 300 euros, quan hagen patit una reducció de la seua facturació de més del 50%. Les persones autònomes empadronades a Alfafar i l’activitat de les quals es realitze fora del municipi, la quantia serà de 75 euros per mes, amb un màxim de 150 euros.

A més, les persones beneficiàries que desenvolupen la seua activitat a Alfafar, que tinguen 5 o més persones a càrrec seu i mantinguen el 100% de la plantilla, podran accedir a una ajuda de 100 euros per persona, amb un màxim de 500 euros. Si no desenvolupen la seua activitat a Alfafar podran beneficiar-se d’esta ajuda de 100 euros per persona treballadora mantinguda, amb un màxim de 500 euros, quan la persona estiga empadronada en el municipi d’Alfafar.

I finalment, les persones empadronades a Alfafar amb activitat fora del municipi podran beneficiar-se d’una ajuda de 200 euros si canvien el seu domicili fiscal a Alfafar durant 2020 i mantenen el negoci durant 2021.

Amb estes ajudes, l’Ajuntament d’Alfafar reforça la seua aposta pel comerç local i de proximitat com a motor de l’economia del municipi.

Últimas noticias

Contenido relacionado