Alfafar promou la participació juvenil a les aules

La Regidoria de Joventut busca fomentar així la participació dels joves en el municipi.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de regidoria de Joventut, està duent a terme el projecte “Activa la teua ciutat” en els centres educatius d’Alfafar. A través d’este programa, orientat als cursos de 2n i 3r de l’ESO, es busca fomentar la participació dels joves en el municipi, dotant-los d’autonomia i oferint-los les eines necessàries per a això.

Este projecte de foment per a la participació juvenil promou la convivència entorn de 4 àrees: Jo, el meu grup, l’aula i la comunitat educativa, entenent la comunitat com l’espai en el qual viuen i es relacionen.

Seguint les directrius de l’Estratègia Valenciana de Joventut (EVJ), amb esta proposta d’acció es promou la generació d’un teixit comunitari juvenil als espais educatius, així com augmentar la participació de la població jove i aconseguir que estos siguen crítics i capaços d’activar la seua ciutat.

El projecte “Activa la teua ciutat” pretén incrementar els nivells de participació a través de la promoció d’una idea pràctica de ciutadania activa i solidària. A més, dona l’oportunitat a l’alumnat de tindre una experiència d’acció real en participació, a l’una que afavoreix la sensibilització per a donar respostes col·lectives a desigualtats i problemàtiques detectades per ells i elles.

CatalanSpanish