Alfafar aprova un pressupost de 17,6 milions d’euros per a 2020

El pressupost contempla un augment d'ingressos i despeses de més de 560.000 euros.

PublicitatAVL

El ple del l’Ajuntament d’Alfafar ha aprovat el pressupost municipal per a 2020 que ascendeix a 17.683.962,48 euros.

Estos comptes, que suposen un augment del 3,3% respecte a les de l’any anterior, s’han realitzat, segons apunta el regidor d’Hisenda, Eduardo Grau, “seguint els criteris d’estabilitat i prudència financera, prenent com a referència els ingressos i despeses reals d’anys anteriors i anteposant els serveis per a les persones com a base d’este”.

PublicitatRovira  

Les principals novetats d’aquests pressupostos arriben en l’augment de la inversió en el manteniment, reparació i conservació de la via pública i edificis municipals, que augmenta en un 370%, la millora en l’accés de la ciutadania a l’administració electrònica, l’augment de les partides destinades a béns públics (educació, sanitat, joventut, cultura i esport) en més de 300.000 euros, i l’augment de les partides destinades a les famílies en assistència social primària, on s’inclouen els programes d’emergència social i ajuda a domicili, que registren una pujada de més de 135.000 euros.

A més, s’augmentarà en 90.000 euros el servei de recollida de residus que, al costat de la implementació dels contenidors marró i gris, augmentaran la freqüència de recollida de fems. També es realitzarà una millora en el manteniment i substitució d’enllumenat públic, amb un augment de 40.000 euros en la partida corresponent, i s’iniciarà un pla de Smart City a l’entorn del carril bici de l’avinguda Reyes Católicos, amb mesuradors de vehicles, bicicletes i vianants, amb l’objectiu de mesurar l’impacte d’aquesta obra en el medi ambient.

Segons el regidor d’Hisenda “no s’han contemplat els ingressos procedents d’altres administracions, amb l’objectiu de fer un pressupost real amb els recursos que tenim hui dia. No obstant això, estem esperant la confirmació de la inversió del Pla Edificant, o dels plans de serveis i obres de la Diputació. També esperem invertir el superàvit municipal en inversions financerament sostenibles que repercutisquen en el nostre municipi, i no haver de donar-li-la als bancs”.

Pel que respecta al foment de l’ocupació i comerç, es mantenen les ajudes Renove per als comerços del municipi, així com les ajudes a l’emprenedoria i a la contractació. També augmenta el pressupost per a la realització d’accions formatives enfocades a les PIMES i a les persones desocupades del municipi, a més de la recuperació del Fòrum d’Ocupació i l’obertura de les Aules de Formació per a l’Ocupació, amb cursos subvencionats pel LABORA, que suposaran la creació d’un nou punt d’atenció per al comerç i l’ocupació local.

Finalment, i seguint amb l’aposta de millora contínua de serveis a la ciutadania, s’adequarà durant aquest exercici 2020 el Servei d’Atenció Ciutadana del Barri Orba, ampliant les seues instal·lacions i millorant les de l’aula de lectura situades en la plaça Poeta Miguel Hernández. També es millorarà la web municipal i els serveis prestats per la Policia Local, amb la substitució dels actuals cotxes patrulla per cotxes híbrids, més amables amb el medi ambient.

Per a l’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, “estem davant uns pressupostos prudents però ambiciosos, que han d’establir les bases d’un pla de legislatura on Alfafar faça un pas avant en el model de ciutat de futur que volem, amable i sostenible. Però això sense oblidar els problemes de les persones, l’atenció social, la millora contínua al carrer, als nostres parcs i jardins, en les nostres places. En definitiva, uns pressupostos per a transformar Alfafar en una ciutat referent en els pròxims anys”.