L’Ajuntament d’Almassora valida les condicions per a la licitació del servei de transport adaptat

El recurs estarà disponible per a la ciutadania que ho requerisca de manera permanent o puntual.

326

L’Ajuntament d’Almassora ha validat les condicions per a la licitació del servei de transport adaptat, que utilitzen les persones amb mobilitat reduïda o amb problemes d’orientació. La durada de la concessió serà de dos anys (prorrogable a dos anys més si les parts ho acorden) i tindrà un cost anual de 70.000 euros, per la qual cosa el valor inicial del contracte serà de 140.000 euros.

“És un servei fonamental perquè els majors i persones dependents puguen fer ús del servei de centre de dia de la residència”, ha recordat la regidora de Serveis Socials, Diana Belliure. L’edil ha destacat que “qualsevol persona d’Almassora amb problemes de mobilitat, permanents o puntuals, o diversitat funcional que ho requerisca pot sol·licitar-ne la utilització per a acudir a llocs que no oferisquen el servei de transport adaptat o als quals no puga arribar en transport públic”.

L’objectiu d’aquest recurs que ofereix el consistori radica a promoure l’autonomia personal i la integració social dels usuaris, evitar l’aïllament i assegurar la igualtat d’oportunitats. A més, el departament de Serveis Socials garanteix el trasllat a centres mèdics i l’accés a la formació i la capacitació. “Programes com ‘Majors a la Mar’ i ‘Arrels’ o el servei de bany adaptat a l’estiu serien impossibles sense aquest recurs”, ha destacat Belliure.

Per aquest motiu, un dels apartats que valorarà la mesa de contractació seran els recursos materials de les firmes candidates, com el nombre de furgonetes adaptades o els sistemes de comunicació, i el nombre de professionals que intervenen en la gestió i prestació del servei (fins a 18 punts per tots dos). Així mateix, el criteri econòmic podrà valdre fins a 50 punts a les signatures i les millores sobre el servici seran qualificades amb fins a dos punts.

Cal destacar que aquest transport serà gratuït per als usuaris i s’oferirà l’horari laboral de dilluns a divendres. L’Ajuntament d’Almassora i l’entitat adjudicatària hauran de crear una comissió de valoració que determinarà les persones que té accés al servei i l’horari d’aquest, en funció de les necessitats a cobrir.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals a partir de la publicació del concurs públic en el Butlletí Oficial de la Província (BOP). Totes les proposicions hauran de ser presentades en el SIAC presencialment o per correu certificat. El correu electrònic no és vàlid per a l’aportació de la documentació requerida.