Almassora reserva 1,5 milions a la creació d’ocupació en 2020

Suposa un increment del 24% en el pressupost destinat a generar treball.

L’Ajuntament d’Almassora ha reservat 1.562.000 euros a la creació d’ocupació en 2020 a través de l’ampliació de la plantilla municipal, dos tallers d’ocupació i els plans EmcujuEmpuju i Emcorp. La xifra suposa un increment del 24% respecte al volum reservat en els comptes de l’exercici vigent i consolida totes accions en matèria d’ocupació amb projecció de futur.

D’una banda, l’equip de govern ha previst 227.741,30 euros en el pressupost de 2020 per a la creació de noves places de treball en la plantilla municipal. D’esta forma, incorporarà a sis persones a través dels corresponents processos de selecció i reclassificarà altres llocs de treball per necessitats d’organització, tal com ha assenyalat el regidor de Personal, Javier Mollá. En concret, es tracta d’un agent d’ocupació i desenvolupament local, un psicòleg/a, un educador/a social i tres llocs d’auxiliar administratiu.

En el cas de la reclassificació de places, la vacant per jubilació del lloc d’oficial administratiu adscrit a Tresoreria passa a tècnic d’Administració, el lloc d’inspector d’obra -també vacant per jubilació- sumarà les responsabilitats d’informes de danys en via pública en matèria de responsabilitat patrimonial i inspecció mediambiental.

D’igual forma, el lloc de capatàs de guarderia rural es converteix en inspector de solars i zones rurals, mentre que el cap de negociat d’Estadística es reclassifica en auxiliar administratiu i la vacant de tècnic d’administració general en Recursos Humans passa a assessorar sobre tramitació d’expedients en Serveis a les persones.

D’altra banda, el Pla d’Ocupació absorbirà 630.000 euros de fons municipals l’any vinent i el programa Et Formem Almassora comptarà amb 620.000 euros, tot això amb l’objectiu d’incorporar al mercat laboral a persones amb dificultats per a trobar treball, parades de llarga duració o amb necessitats específiques.

Pel seu costat, el regidor d’Ocupació, Javier Martí, ha destacat que en 2020 recalaran de nou a Almassora els plans Emcuju (210.000 euros), Empuju (80.000) i Emcorp (15.000) de la Generalitat Valenciana per a la generació d’oportunitats entre persones qualificades i no qualificades. El departament que dirigeix haurà de valorar en el seu moment les necessitats de cada àrea a fi d’establir els perfils més oportuns.

CatalanSpanish