El procés d’escolarització d’Almassora s’avança per al pròxim curs, en coincidir amb Santa Quitèria

El 14 de maig s’obrirà el termini per a lliurar matrícules en els col·legis.

283

La Conselleria d’Educació ha acceptat la sol·licitud del consell escolar municipal d’Almassora per a avançar al 14 de maig la recepció de sobres de matrícula del pròxim curs en els sis col·legis de la localitat. D’aquesta forma, Almassora evitarà el col·lapse del servei davant les vacances escolars de Santa Quitèria els dies 21, 22 i 23 de maig. Les famílies podran lliurar la documentació en els centres del 14 al 18 i, com a última opció, el dijous 24 de maig.

La regidora d’Educació d’Almassora, María José Tormo, ha avançat que els pares i mares amb fills de tres anys, que rebran en uns dies un sobre amb la informació del calendari de matrícula i els requisits. Seguint la normativa de la Generalitat Valenciana, les famílies hauran de formular una única sol·licitud, utilitzant el model que els facilitaran els centres o de forma telemàtica en l’aplicació de la Conselleria d’Educació.

Tormo ha recomanat a les famílies que lliuren la documentació en la setmana del 14 al 18 de maig i no esperar a l’últim dia (dijous 24) per si existeix algun error en el tràmit o els falta algun imprés. Amb independència de la fórmula utilitzada per a emplenar la sol·licitud, aquesta haurà de lliurar-se en el col·legi triat com a primera opció. Les nou restants hauran d’ordenar-se per prioritat.

Al costat de la sol·licitud, les famílies hauran d’aportar els documents acreditatius de les circumstàncies al·legades. En cas de presentar-se més d’una instància, no es tindrà en compte cap d’elles. L’escolarització es produirà en algun dels centres en els quals, una vegada finalitzat el procés d’admissió, queden vacants. La publicació d’alumnes admesos està prevista per al 4 de juny, dia en què començaran les reclamacions davant l’adreça dels centres. Les llistes definitives es publicaran el 13 de juny.