Almenara bonificarà el 50% de la taxa agrícola als propietaris que tinguen nets els seus terrenys

Les sol·licituds es podran presentar fins al 31 de gener en el registre del consistori.

L’Ajuntament d’Almenara a fi de fomentar que els terrenys rurals del terme municipal estiguen nets i en bon estat bonificarà en un 50% la taxa agrícola a aquells propietaris que tinguen els seus camps en condicions, tal com es va acordar en sessió plenària.

La mesura ve determinada segons l’alcaldessa, Estíbaliz Pérez, perquè “busquem aportar solució a un dels problemes que s’estan trobant moltes localitats, com la nostra, que són les zones de cultius abandonats que es converteixen en focus d’insalubritat amb animals, insectes, o plagues que poden passar als camps veïns o fins i tot suposar un risc d’incendi”. Per això “volem incentivar i premiar amb la bonificació del 50% de la taxa als propietaris que tinguen els seus terrenys nets i en bon estat” per a “evitar problemes d’insalubritat en el terme municipal, així com els que puguen afectar camps veïns que sí que estan cultivats correctament”.

SOL·LICITUDS FINS Al 31 DE GENER

Així doncs, abans del 31 de gener, el propietari interessat haurà d’acudir al consistori per a sol·licitar en el registre d’entrada de l’ajuntament la bonificació per neteja del seu terreny per a la taxa agrícola corresponent a este exercici 2020. A partir d’esta sol·licitud s’activarà tot el procés que comportarà la comprovació per part de la Guàrdia Rural, que acudirà a verificar que el terreny està net i en condicions. En aqueix cas s’aplicarà la bonificació.

CatalanSpanish