Almenara convoca una borsa d’ocupació per a deu places per a la brigada municipal

Els contractes seran per a mig any i començaran el 2 de gener.

L’Ajuntament d’Almenara ha convocat un procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a proveir deu llocs especialitzats en la brigada municipal durant sis mesos al llarg del pròxim any 2020. Els contractes començaran el 2 de gener i estaran vigents fins al 30 de juny. El contracte serà d’una jornada laboral completa que es desenvoluparà amb caràcter general de dilluns a divendres (pot haver-hi excepcions) i que serà en jornada partida o intensiva segons les necessitats del servei.

Les persones interessades, necessàriament i obligatòriament hauran d’acreditar un ofici d’obrer, lampista, fuster, pintura, electricista, jardiner, manteniment o tasques similars, per la qual cosa no es baremaran les sol·licituds d’aquelles persones que no complisquen este requisit. Les sol·licituds entregades per a esta bossa s’utilitzaran exclusivament per a estes contractacions d’oficis, i no quedaran per a posteriors contractacions.

Les bases completes es poden trobar en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Almenara, així com en la seu electrònica, la web i les xarxes socials. Les persones interessades disposen de fins a cinc dies hàbils per a presentar les sol·licituds en el consistori.

L’alcaldessa d’Almenara, Estíbaliz Pérez, ha destacat la principal novetat d’esta borsa per a la brigada municipal, ja que per al pròxim exercici es canvia el format. Abans es realitzaven tres borses per a contractes de quatre mesos. Ara “farem dues borses de contractes de mig any, de sis mesos, perquè busquem d’una banda més continuïtat en la brigada municipal quant al personal i per una altra que les persones contractades puguen treballar almenys mig any, afavorint així la seua reintroducció en el mercat laboral”.

CatalanSpanish