El consell declara el Jaciment del ‘Punt del Cid’ d’Almenara com Bé d’Interés Cultural

El ple del Consell ha aprovat la declaració de Bé d’Interés Cultural amb categoria de zona arqueològica i paleontològica del jaciment del Punt del Cid d’Almenara, en el marc de la primera fase d’actualització i adaptació de l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià.

L’alcaldessa d’Almenara, Estíbaliz Pérez, ha destacat i valorat molt “positivament” l’aposta del Consell per la figura de protecció per a aquest “important” jaciment local que forma part del gran patrimoni arqueològic i paleontològic que té el municipi.

El Punt del Cid situat a 110 metres d’altura i pròxim als Estanys, està constituït per un recinte de planta trapezoïdal, envoltat per una muralla amb 15 torres, un perímetre fortificat de 1120 metres i una longitud màxima de 470 i una amplària de 300 metres.

Per les seues característiques especials encara existeixen dubtes de si és un jaciment d’època romana o medieval, encara que els arqueòlegs i estudiosos es decanten més per l’època romana. El seu descobriment oficial va ser a la fi del segle XIX, encara que es pensa que ja era conegut anteriorment per les seues dimensions. En ell s’han realitzat diverses campanyes d’excavacions.

Assenyalar que a més del Punt del Cid d’Almenara, també s’ha procedit a la declaració de BIC amb categoria de zona arqueològica i paleontològica altres 14 jaciments de la Comunitat Valenciana, tot açò d’acord amb la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni cultural valencià, estableix, com a disposició addicional, que la Conselleria amb competències en matèria de cultura elevarà al Consell, per a l’aprovació per decret, la relació de béns que, comptant amb expedient per a ser declarats béns d’interés cultural amb anterioritat a 1998, siguen mereixedors de ser inclosos en l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià.

Així doncs en compliment d’aquesta disposició, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport va incoar, mitjançant resolució de 15 de novembre de 2016, l’expedient per a la primera fase d’actualització i adaptació de l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià, en matèria de patrimoni arqueològic i paleontològic, procedint a aquestes declaracions.

CatalanSpanish