20:11 - miércoles, 29 noviembre 2023

Información y noticias de la provincia de Valencia

Alumnes de Benaguasil coneixen l’implicació de l’Ajuntament en projectes europeus

Un grup d’estudiants de segon i cambra de l’ESO i de primer de Batxiller de l’IES Benaguasil ha visitat aquest matí l’Ajuntament per a conèixer els programes pilots relacionats amb l’aigua de pluja que s’han implementat en el municipi.

Els alumnes han sigut rebuts pel regidor Pedro Peris, que després de donar la benvinguda al grup els ha explicat l’experiència de Benaguasil en els programes europeus Aquaval i I2Stormed, tots dos per a millorar l’eficiència energètica en li gestió de l’aigua urbana mitjançant la utilització de sistemes innovadors de gestió de l’aigua de pluja, com a sistemes de drenatge sostenible (SuDS).

Després d’açò el grup ha visitat la coberta vegetada que constitueix un exemple de com una infraestructura de drenatge sostenible pot ajudar a millorar l’eficiència energètica en la gestió de l’aigua de pluja, reduint els volums de vessament que van al clavegueram i augmentant l’aïllament tèrmic de l’edifici, a més de millorant el paisatge i l’ambient urbà, i l’aljub de 5.000 litres de capacitat instal·lat i que arreplega l’aigua de pluja provinent d’una part de la coberta de l’edifici amb la finalitat d’aprofitar-la per a regar la vegetació de les zones properes.

Posteriorment els joves han visitat la resta d’infraestructures de sistemes de drenatge sostenible desenvolupades com són la instal·lació d’una bassa de retenció i infiltració en la zona industrial de les Eres, l’aljub d’aprofitament d’aigua de pluja en el Centre de Joventut, els bols de retenció i infiltració en el parc Costa Ermita i l’aparcament permeable de la piscina coberta de Benaguasil.

El grup ha estat en tot moment acompanyat per la seua professora, M. José, que ha destacat que la visita s’emmarca dins del Programa de Centre Sostenible que l’IES està desenvolupant i que entre uns altres persegueix la sostenibilitat ambiental i la gestió responsable dels recursos. Així mateix M. José ha valorat l’oportunitat que suposa conèixer aquests projectes que permeten una gestió eficient de l’aigua de pluja.

Últimas noticias

Contenido relacionado