09:12 - miércoles, 6 diciembre 2023

Información y noticias de la provincia de Valencia

Els alumnes tindran fins al 16 de juliol per a fer la preinscripció en l’Escola d’Idiomes

El calendari per a obtenir una plaça en l’Escola Oficial d’Idiomes ja ha sigut definit. La Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esports ja ha publicat el calendari en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i el procés de preinscripció i matriculació per al curs 2017-2018 dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes que s’imparteixen en les escoles oficials d’idiomes valencianes.

Així, el procés de preinscripció es realitzarà del 3 al 16 de juliol (tots dos inclosos), en horari de 9 a 23.59 hores. A esta planificació podrà accedir l’alumnat de 16 anys complits l’any natural en què comencen els estudis i els majors de 14 per a seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del de la primera llengua estrangera cursada en l’Educació Secundària Obligatòria (ESO). Per a poder accedir als cursos, les persones interessades hauran d’emplenar una sol·licitud telemàtica per a cada idioma que vulguen cursar, fins a un màxim de tres idiomes. Esta sol·licitud de preinscripció estarà disponible en la pàgina web de la EOI, encara que en estos moments no funciona per problemes tècnics.

Abans del de setembre a les 12.00 hores, es realitzarà un sorteig públic en cada escola oficial que determinarà l’ordre de matrícula i el resultat serà publicat en el web de cada escola. En el cas dels idiomes que hagen tingut les mateixes o menys preinscripcions que les places oferides, la matrícula podrà començar al mes de juliol, si el calendari del centre ho permet.

Últimas noticias

Contenido relacionado