Àmplia victòria de la jornada contínua

La jornada contínua, l’horari escolar que concentra totes les classes del dia de 9 a 14 hores, ha sigut aprovada pels pares en dos de cada tres centres en els quals la Conselleria d’Educació ha autoritzat la consulta a les famílies. En total dels 326 col·legis d’Infantil i Primària sostinguts amb fons públics on el dimarts van ser anomenats a les urnes 117.292 pares i mares, el departament del conseller Vicent Marzà ha oferit dades provisionals de l’escrutini en 274 centres (el 84 % del total). En 181 d’ells s’ha complit el requisit obligatori per a implantar la jornada contínua el pròxim curs: que el 55 % dels pares censats votaren afirmativament. Açò suposa que en el 66 % de col·legis dels quals es tenen dades el canvi horari ha tirat endavant.

Una vegada coneguts els resultats definitius i donats els possibles recursos d’alçada, el director general de Política Educativa dictarà, abans del període de matriculació per al pròxim curs, l’autorització o no definitiva del canvi de jornada escolar.

L’autorització definitiva s’estendrà per períodes de tres cursos acadèmics renovables, sempre que els resultats s’ajusten a les millores previstes en el pla. L’avaluació es realitzarà en funció de la incidència del nou horari sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge i els resultats obtinguts per l’alumnat.

CatalanSpanish