domingo, 23 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

ANPE recorre el decret del plurilingüisme i sol·licita la seua suspensió

El sindicat docent per a l’escola pública ANPE ha iniciat les gestions necessàries per a recórrer judicialment el Decret de plurilingüisme de la Generalitat Valenciana que va entrar en vigor el 7 de febrer. A més sol·licita mesures cautelars amb la fi de suspendre la seua activitat. A través d’un comunicat han manifestat que el decret “vulnera greument el dret a l’educació i a la igualtat establint greuges comparatius en funció de la modalitat escollida pel centre. Greuge que, d’altra banda, manca de tot fonament pedagògic.”

En un comunicat del sindicat presidit per Lauren Bárcena, argumenta que s’ha produït una vulneració greu de “les condicions laborals dels docents. No preveu un itinerari formatiu del professorat, en horari lectiu, que permeta obtenir la formació necessària per a dur a terme les modalitats plantejades.”

ANPE ha denunciat les pressions assegurant que el decret vulnera “els llocs de treball dels docents creant una inseguretat jurídica en les plantilles. Crearà supressions. Vulnera la llibertat de càtedra dels docents, obligant-los a utilitzar en concret el castellà, el valencià o l’anglés en una matèria obviant el criteri pedagògic del docent.”

Finalment el sindicat denuncia que s’han vulnerat “les funcions del claustre de professors, ja que requereix la modificació del Projecte Educatiu de Centre i del Pla de Normalització Lingüística, sense que el criteri professional dels docents, tinga el suficient pes en l’elecció del model lingüístic.

Vulnera l’autonomia dels centres. Els centres han d’escollir un model a partir de cert nivell que l’Administració els imposa, impedint a més retrocedir de nivell en un futur i estant supeditats a les adscripcions.”

Últimas noticias

Contenido relacionado