Arnandis: “el PP de Borriana va permetre la venda de terrenys de l’Arenal”

El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Borriana, Bruno Arnandis, ha volgut aclarir diversos punts sobre la recent subhasta per part del Ministeri d’Hisenda d’una xicoteta zona de l’Arenal.
Segons ha explicat Arnandis, “bona part de les conseqüències que ara patim en forma de subhasta per part del Ministeri es deuen a les actuacions que el Partit Popular de Borriana va realitzar durant l’última legislatura, ja que, per exemple, en 2015 va resoldre amb la resposta “la citada parcel·la cadastral no es troba ocupada” a la petició del mateix Ministeri de conéixer les circumstàncies urbanístiques de la zona en el moment d’iniciar l’expedient d’alienació, la qual cosa ha acabat permetent la venda de la parcel·la en dir que no hi havia ocupació”.
Arnandis ha criticat que “entenem que precisament aquesta petició d’informació per part del Ministeri havia d’haver sigut resposta afegint tots i cadascun dels usos públics municipals que sí que es donen en l’Arenal, com els accessos a la platja, les canalitzacions que existeixen en el subsòl o la xarxa elèctrica que també creua per complet la parcel·la que ara ha sigut subhastada”.
En la mateixa documentació remesa a la Delegació Provincial d’Economia i Hisenda se sol·licita “que es procedisca a plasmar correctament en la base de dades cadastral els terrenys corresponents a l’àmbit denominat “L’Arenal”.
És a dir, que com ha explicat Arnandis, “en la documentació adjunta es pot observar clarament com es detalla la parcel·la de 16.000 metres quadrats que s’ha subhastat perquè siga el Ministeri qui es faça càrrec de l’IBI corresponent a la zona, la qual cosa suposa l’acceptació total que la titularitat de la zona és de l’Estat i no del municipi com havien reclamat tots els alcaldes anteriors a aqueixa legislatura, com Canós, Sanchordi o Ferrada, i també posteriorment, quan l’Alcaldessa Maria Josep Safont va sol·licitar la suspensió de la subhasta”.

CatalàEspañol