Sanitat estén el programa d’atenció farmacèutica domicilaria resi-EQIFAR al departament de salut Arnau de Vilanova-Llíria

L'objectiu és establir un pla individualitzat sobre la medicació que prenen les persones depenents amb cuidadors no professionals

La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública estendrà el programa d’atenció farmacèutica domiciliària Domi-EQIFAR al departament de salut d’Arnau de Vilanova-Llíria a partir del pròxim mes de juny. D’esta manera, s’amplia el projecte a un nou departament de salut de la província de València.

Este programa s’està pilotant des de gener en el departament de salut d’Alcoi. En concret, esta primera fase de pilotatge del programa s’ha realitzat a través del Centre de Salut Plaça de Dins juntament amb 12 oficines de farmàcia.

En el cas del departament Arnau de Vilanova-Llíria, actualment hi ha 409 persones susceptibles de ser incloses en el pilotatge, que durarà un any i en el qual van a col·laborar gairebé una trentena d’oficines de farmàcia. Per la seua banda, a la província de Castelló també s’iniciarà abans que comence l’estiu. Quan finalitze el pilotatge es valoraran els resultats que s’han obtingut i, si aquests són positius, es procedirà a la seua extensió a tota la Comunitat Valenciana.

Segons ha recordat la titular del departament, Carmen Montón, “l’objectiu principal del projecte és millorar la qualitat i seguretat de la farmacoteràpia de les persones dependents, cròniques i polimedicades, a través d’un pla individualitzat de millora de la seua medicació, dissenyat per un equip multidisciplinari i que compte amb la participació activa tant del pacient com del seu cuidador/a”.

Montón ha destacat que “és un projecte que posa al pacient al centre i s’emmarca en l’Estratègia d’atenció a la cronicitat que estem impulsant des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i especialment en el marc de la coordinació sociosanitària”.

Este projecte dissenyat per Sanitat, en col·laboració amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i amb els Col·legis Oficials de Farmàcia d’Alacant, Castelló i València, pretén millorar la qualitat de l’atenció farmacèutica de les persones dependents amb cuidador/a no professional.

Els beneficiaris finals estimats del programa són 30.000 persones dependents que estan sota les cures d’un cuidador no professional (no en centres residencials).

Pacients crònics i polimedicades

Cal destacar que el 96,2% de les persones són pacients crònics i que el 26,1% de les persones dependents són pacients crònics d’alta complexitat. A més, un 72,7% són pacients polimedicades, és a dir, tenen cinc o més tractaments actius, sent la mitjana de vuit tractaments per pacient.

Per a cada pacient es forma un equip multidisciplinari que, liderat pel Servei de Farmàcia d’Atenció Primària del Departament de Salut, revisa de forma integral i individualitzada tots els tractaments del pacient per detectar i resoldre problemes en la utilització dels medicaments amb la finalitat de millorar la seua seguretat, la seua adherència i incrementar el coneixement i optimitzar les actituds que tenen els pacients i cuidadors respecte al maneig de la seua patologia i medicació.

L’objectiu és definir per a cada pacient un pla individualitzat de millora del tractament a través de la revisió i seguiment farmacoterapèutic, existint una coordinació i comunicació explícita entre l’equip assistencial i els professionals dels serveis socials d’atenció primària en aquelles situacions en què es requerisca.

Circuit del programa Domi-EQIFAR

Els/es farmacèutics/es del Servei d’Atenció Primària contacten amb les persones dependents i els seus cuidadors/as per proporcionar-li tota la informació sobre el programa i els seus beneficis i, en cas d’acceptar, el pacient és inclòs al programa.

Els professionals de l’equip multidisciplinari (metges, infermers/es, farmacèutics/es d’atenció primària i farmacèutics/as d’oficina de farmàcia, i altres professionals segons les necessitats del pacient) realitzen una revisió farmacoterapèutica i defineixen un pla de millora de la medicació del pacient, incloent-hi en estes mesures encaminades a millorar el coneixement i utilització dels tractaments.

D’altra banda, s’identifica el grau d’adherència dels pacients a la medicació, a través dels test d’Haynes-Sackett i el Test de MoriskyGreen, per valorar si pren la medicació tal com se li ha prescrit i coneix per a què serveix cadascuna. Amb el resultat obtingut, es valorarà la necessitat de disposició de sistemes personalitzats de dispensació.

Així mateix, és un procés continu que requereix, després de cada nova prescripció o modificació de tractament, un seguiment farmacoterapèutic i una revaloració contínua del pla individualitzat de millora de la medicació del pacient, adaptant-se per tant a les necessitats actuals del pacient i de la persona cuidador/a no professional.

Finalment, es valora en funció del grau de dependència i de la situació del seu cuidador/a la necessitat de dispensació de la medicació al domicili, i en cas de requerir-ho es dispensa a través de les oficines de farmàcia.

L’extensió al departament Arnau de Vilanova suposarà la fi del programa Akasa. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha arribat a un acord amb el Consell Autonòmic de Col·legis Farmacèutics perquè aquells pacients que ho desitgen, que no estaran inclosos al programa Domi-EQIFAR i sí que estaven en Akasa, reben els absorbents al seu domicili, per la qual cosa, malgrat la fi del programa, es manté el servei que estos pacients havien rebut.

Publicitat