Augmentaràn els habitatges cedits a víctimes de violència de gènere

El director general d'EVha i la subdirectora de gestió es reuneixen amb la directora general de l'Institut de la Dona

La Vicepresidència d’Igualtat i Polítiques Inclusives i la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica estan ultimant un nou conveni que augmentarà els habitatges cedits a víctimes de violència de gènere.

Aquest ha sigut un dels principals temes tractats en la reunió mantinguda entre el director general i la subdirectora de Gestió de la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), Alberto Aznar i Pura Peris, respectivament, i la directora general de l’Institut de la Dona, María Such.

En els últims anys, EVha ha cedit més d’un centenar d’habitatges a dones víctimes de violència de gènere en diferents municipis de la Comunitat, de les quals 74 es van assignar a través del conveni entre les dos conselleries i les restants, per a donar resposta a les peticions d’urgència dels serveis socials dels ajuntaments.

En la trobada s’ha fet un seguiment de l’actual conveni, analitzat les necessitats i s’ha decidit crear un mapa d’habitatges rotatoris per a atendre este col·lectiu a la major celeritat possible.

A més, s’ha avançat en la tramitació del nou conveni que pretén augmentar el nombre d’habitatges cedits i crear una xarxa d’habitatges a la disposició de les dones que han patit violència de gènere. Este conveni també contempla la creació d’una comissió de seguiment i control.

El director general de EVha ha destacat la importància que per a l’entitat té este col·lectiu tan vulnerable i que es tradueix en l’existència d’una partida pressupostària de 500.000 euros destinada a “inversió d’habitatge per a dones víctimes de violència de gènere” i que, per segon any consecutiu, serà allotjar a dones víctimes de violència de gènere”. Aquesta línia ja ha sigut inclosa en l’esborrany dels Pressupostos de la Generalitat de 2021.

Així mateix, ha proposat la cessió d’altres 20 habitatges a l’Institut de la Dona. Alguns d’estos immobles disposen de quatre habitacions, la qual cosa poden propiciar l’organització d’activitats col·lectives.

Finalment, en la reunió ha quedat palesa la necessitat d’augmentar la implicació dels ajuntaments en este tema a través de la seua participació en el seguiment d’estes dones i la seua col·laboració en el manteniment dels habitatges.

CatalanSpanish