El Consell aprova una baixada de les tarifes del servei públic d’Inspecció Tècnica de Vehicles

Les noves tarifes entraran en vigor l'endemà de la publicació de l'acord del Consell en el DOGV.

El Consell ha aprovat les noves tarifes del servei públic d’Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) de la Comunitat Valenciana, que entraran en vigor a partir de l’endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Cal recordar que, recentment, i en aplicació de la sentència que dóna resposta al recurs contenciós administratiu presentat per les entitats concessionàries contra la disminució en les tarifes aprovada en 2014 pel Govern valencià, el Consell ha restituït els preus d’ITV, de manera que el passat 4 de maig van entrar en vigor les tarifes que estaven vigents fins a març de 2014.

Les tarifes aprovades pel Consell, aplicables a la prova d’emissions de gasos contaminants i a la prova d’emissió sonora, es tradueixen en una baixada del 22,34% respecte als preus anteriors a l’acord del Consell 2014 (en aquest cas baixen totes les tarifes) i d’un 6,32% respecte a les tarifes establertes en l’acord de 2014 (en aquest cas en general baixen les d’emissions contaminants dels vehicles dièsel i pugen les de vehicles gasolina).

Aquestes noves tarifes suposen un preu mitjà ponderat de 43,58 euros, de manera que un 62,29% dels vehicles veurien reduïda de manera substancial la tarifa i únicament un 25,98% la veurien incrementada. És especialment rellevant la baixada de tarifa en el transport pesat de mercaderies i autobusos.

En aquest nou acord des del Consell sí que s’ha seguit el procediment administratiu pertinent amb el seu tràmit d’audiència i s’han resolt totes les al·legacions presentades.

Així, des de la Direcció General d’Indústria i Energia s’han realitzat els oportuns estudis seguint les indicacions de la Sindicatura de Comptes que figuren en la seva informe “Auditoria operativa de l’explotació en règim de concessió administrativa del servei públic d’Inspecció Tècnica de Vehicles en la Comunitat Valenciana Exercicis 1997-2015”, per a actualitzar la tarifa corresponent a la prova d’emissions de gasos contaminants i a la prova d’emissió sonora.

Tenint en compte la sentència, aquesta actualització dels preus d’ITV es considera necessària posat que des de l’any 2014 no s’havia produït una revisió i actualització de les tarifes en la Comunitat Valenciana. Amb ella es persegueix aconseguir un ajust entre els preus i la prestació del servei, en honor de l’interès general i amb la finalitat d’impulsar i facilitar el compliment reglamentari de la ciutadania i incrementar d’aquesta manera la seguretat viària.

Tarifes 

En concret, les tarifes establertes i actualitzades respecte a la prova d’emissió de gasos de fuita per a tota mena de vehicle en funció de la seva motorització:

– Motor d’encès provocat sense catalitzador (MEP sense cat) per a tota mena de vehicle: 0 euros
– Motor d’encès provocat catalitzat (MEP cat)per a tota mena de vehicles: 8,05 euros
– Motor d’encès per compressió (MEC) per a vehicles tipus 1 i 2 i 3: 11,42 euros
– Motor d’encès per compressió (MEC) per a vehicles tipus 4 i 5: 15,58 euros
Respecte a la prova d’emissió sonora per a tota mena de vehicles en funció dels costos estimats la tarifa és de 2,42 euros.

Decret de control del soroll 

D’altra banda, i independentment de la mesura adoptada pel Consell sobre les tarifes d’ITV, s’iniciarà el tràmit de consulta pública prèvia per a la modificació del Decret 19/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s’estableixen normes per al control del soroll produït pels vehicles a motor i a aquest efecte de manera que la inspecció sonora periòdica sigui exigible en la Comunitat Valenciana al mateix tipus de vehicles que en la resta de comunitats autònomes.

La consulta prèvia apareixerà publicada des d’aquest divendres en la web de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

Publicitat