Benaguasil atén en este any 11.000 tràmits administratius

A més de tràmits municipals, l'OAC ha atés des de gener un total de 315 queixes i suggeriments.

PublicitatAVL

L’Ajuntament de Benaguasil ha fet balanç dels tràmits administratius que en este any 2019 s’han realitzat a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, sent les principals gestions realitzades les relacionades amb el padró municipal, la signatura digital, canvis de domicili en el permís de circulació, procediments tributaris, carnet d’estudiant o finestreta única.

A més de tràmits municipals, l’OAC ha atés des de gener un total de 315 queixes i suggeriments, de les quals un 80% estan finalitzades i un 20% es troben en tràmit de ser solucionades perquè part de les queixes o suggeriments que es reben no es poden atendre de manera immediata.

PublicitatRovira  

El regidor de l’àrea Stephane Soriano considera una dada positiva les “més de 220 queixes i suggeriments atesos, i que s’han incrementat en un 20% respecte al pas any, la qual cosa posa de manifest l’eficiència d’este servei per a resoldre incidències i millorar el nivell de satisfacció de la ciutadania”.

Respecte a les queixes i suggeriments rebuts per la ciutadania amb l’objectiu que es corregisquen i es millora en aquells serveis que es presten als veïns, estes se centren sobretot en la petició de contenidors i guals reductors de velocitat, neteja viària, reparació de camins rurals i millores urbanístiques en carrers i voreres, i s’han realitzat via telefònica, de manera presencial acudint a l’OAC i a través d’altres canals municipals com l’App o el correu electrònic.

Publicitat