En Benaguasil guanya la Falla Atra que Tal – Blasco Ibáñez

La falla Atra que Tal Blasco Ibáñez s’ha alçat amb el màxim guardó de les falles de Benaguasil en obtenir el primer premi de la Secció Primera de les falles de Benaguasil del 2017, segons fallada del jurat fet públic per l’alcalde del municipi, J.Joaquín Segarra Castillo. Els premis s’han donat a conéixer en l’acte celebrat en el Saló de Plens de l’Ajuntament.

El segon premi ha correspost a la comissió Carrer de Llíria, mentre que el tercer premi li l’ha adjudicat la comissió de la Plaça de Bous.

En segona categoria, la falla Topairet ha aconseguit el primer guardó, seguida del Peñot, Picaor, Muntanya Montiel i el Pilar. En tercera secció, la falla L’Espardenyada és qui ha obtingut el primer premi, mentre que la comissió de Cervantes ha aconseguit el segon premi.

Quant al premi infantil, la falla Plaça de Bous ha sigut la comissió guanyadora en la secció primera i la comissió del Picaor en segona i tercera secció.