Benaguasil reclama 40 milions d’euros a l’urbanitzador del Moli Nou

El consistori benaguasiler emprendrà accions i a demanar una responsabilitat pels danys i perjudicis ocasionats com que no es va executar el PAI

L’Ajuntament de Benaguasil ha iniciat el procediment pel qual li reclama a la mercantil Benaguasil Urbana S.L. la quantitat de 40 milions d’euros per l’incompliment de les seues obligacions com a agent urbanitzador del PAI Moli Nou.

Va ser el gener de 2006 quan Benaguasil Urbana va obtindre la condició d’agent urbanitzador d’aquest PAI que suposava beneficis per a Benaguasil, però hui dia, este no ha sigut executat, i per tant l’empresa no ha complit amb els compromisos que va signar amb l’Ajuntament.

Això ha portat al Consistori benaguasiler a emprendre accions i a demanar una responsabilitat pels danys i perjudicis ocasionats com que no es va executar el PAI.

“Davant l’incompliment de l’urbanitzador hem adoptat una posició jurídicament defensable, ja que la nostra reclamació es basa en l’incompliment dels deures urbanístics, terminis d’execució, compromisos del programa i perjudicis causats per l’agent urbanitzador que ha incomplit reiteradament les obligacions legals a pesar que en diversos requeriments de l’Ajuntament se li alertava d’això”, han comentat des del govern local.

Amb esta conducta des de l’equip de govern “estem defensant els interessos de Benaguasil i de tots els veïns, alguna cosa que no ha fet l’oposició que va poder posicionar-se sobre l’assumpte del Moli Nou en l’últim ple celebrat i va optar per abandonar la sessió plenària sabent que un dels punts de l’ordre del dia era precisament l’inici de l’expedient per incompliment de l’empresa”, han matisat.

Així mateix i a col·lació de les últimes informacions abocades per l’oposició sobre el Moli Nou, l’equip de govern ha recalcat que “l’única sentència a la qual aquest Ajuntament ha hagut de fer front en aquesta legislatura ha sigut a 1,8 milions d’euros corresponents a l’ocupació il·legal d’una parcel·la l’any 1988, moment en el qual governava una coalició encapçalada pels socialistes”.

Publicitat