Benaguasil no pagarà els 3,5 milions que li reclama l’empresa del PAI Molí Nou

L'Ajuntament estableix en 40 milions el que li deu l'empresa, i aquesta reclama en 3,5 milions la devolució de la quantitat entregada en 2007

Els informes tècnics de l’Ajuntament juntament amb un altre de la Universitat Politècnica de València que xifren en 40 milions d’euros els diversos conceptes pels quals la urbanitzadora del PAI Molí Nou ha de ser responsable davant la falta de compliment en les obligacions de les quals era responsable.

Aquesta quantitat serà compensada a la reclamació de la devolució dels 3,5 milions d’euros que va avançar en el seu moment l’empresa a l’Ajuntament.

Sobre aquest tema cal assenyalar que el jutjat de Primera Instància que va conéixer de l’assumpte va rebutjar la reclamació interposada per la urbanitzadora. En aquest procés es va acompanyar la certificació del qual va ser Secretari de la Comissió Territorial d’Urbanisme de València que establia que en la data en la qual va ser aprovat el PAI del Molí Nou no cabia devolució dels diners entregats per l’empresa.

A més també el mateix Tribunal Suprem es va manifestar en el mateix sentit que el Secretari de la Comissió Territorial, coincidint en la mateixa data de l’aprovació del PAI.

No obstant això i per a sorpresa de tots, el TSJ de València va dictaminar en contra de l’Ajuntament i el Tribunal Suprem acaba d’inadmetre el recurs de cassació.

Davant aquest context la situació és doncs d’una doble reclamació entre l’Ajuntament i l’empresa urbanitzadora, en la qual l’Ajuntament estableix en 40 milions el que li deu l’empresa, i aquesta reclama en 3,5 milions la devolució de la quantitat entregada en 2007.

En aquesta tessitura i en ser molt més elevada la quantitat reclamada per l’Ajuntament, per part del Consistori es veu amb major interés escometre tots els tràmits necessaris perquè l’elevada quantitat a la qual ha de fer front l’empresa es puga fer efectiva.

Publicitat