Les persones beneficiàries de la renda valenciana d’inclusió queden exemptes de pagar les taxes universitàries

El director general d'Inclusió Social, Enric Juan, ha destacat que l'exempció de taxes no implicarà més burocràcia per a la persona interessada

73

Les persones beneficiàries de la renda valenciana d’inclusió quedaran exemptes d’haver de pagar les taxes universitàries el pròxim curs acadèmic, la qual cosa garanteix el dret de tota la ciutadania a accedir en igualtat d’oportunitats a l’Educació més enllà de l’etapa obligatòria.

Així ho ha explicat el director general d’Inclusió Social, Enric Juan, qui ha assenyalat que des de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives es va proposar una modificació de la Llei de Taxes, executada a través de la llei d’Acompanyament als Pressupostos de la Generalitat per a 2019, que fa possible aquesta exempció de taxes universitàries.

Juan ha explicat que per a acollir-se a aquests beneficis, les persones no hauran de realitzar cap gestió addicional, ja que l’esperit de la llei de la Renda Valenciana d’Inclusió Social és que només amb la tramitació de l’ajuda les persones beneficiàries tinguen accés a tots aquells suports que requerisquen per a “gaudir d’una vida digna”.

L’exempció de les taxes universitàries se suma a altres reconeixements que s’han atorgat a les unitats familiars titulars d’una renda valenciana d’inclusió en el procés d’admissió en els cicles d’educació obligatòria, on les famílies beneficiàries d’aquesta ajuda han comptat amb tres punts en la baremació per a l’accés al centre educatiu que hagen seleccionat.

Així mateix, les famílies que, durant el curs passat, van sol·licitar les beques per al menjador escolar, comptaran amb un esborrany de sol·licitud, en el qual estaran registrats totes les seues dades i que únicament haurà de confirmar en el centre educatiu per a sol·licitar l’ajuda, de manera que no haja de repetir tot el tràmit burocràtic.

El director general d’Inclusió Social ha explicat que aquestes famílies gaudiran de la quantia màxima prevista per a les ajudes de menjador escolar.

Juan ha incidit que una de les principals millores que es va introduir amb la llei de la Renda Valenciana d’Inclusió és l’accés directe, “en el mateix tràmit i sense haver de gestionar res més”, a altres tipus d’ajudes, com les beques d’educació infantil, ajudes de llibres de text, despeses de matrícula d’educació, beques de menjador escolar, sanitat universal i prestació farmacèutica i ortoprotètica.

D’altra banda, la norma també simplifica el procediment administratiu i permet estalviar en gestió burocràtica, de manera que les sol·licituds es tramiten a través dels serveis socials municipals, que seran els encarregats de realitzar la part de valoració i intervenció amb la persona sol·licitant, mentre que el procés de tramitació i pagament de l’ajuda s’executarà a través de l’Administració autonòmica.