Educació destina 1,35 milions d’euros per les biblioteques escolars i el foment de la lectura als centres educatius

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport convoca el Programa valencià per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura als centres educatius.

escolars

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport convoca el Programa valencià per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura als centres educatius. El programa disposa d’una dotació econòmica total d’1.350.000 euros, que s’assignaran als centres escolars públics que el sol·liciten.

Aquest programa s’inscriu dins del pla de foment del llibre i la lectura ‘Llegim, llegim, llegim’, un dels eixos d’actuació del pla estratègic cultural valencià 2016-2020 ‘Fes Cultura’, que pretén assolir un increment substancial de lectors, lectores, usuaris i usuàries de biblioteques al territori valencià.

L’objectiu de la convocatòria és impulsar la consecució del pla per al foment de la lectura dels centres educatius, alhora que s’amplie, es complete o s’actualitze el fons bibliogràfic dels centres i que s’estimule la realització de pràctiques i activitats de foment de la lectura. A més, es vol propiciar que els centres es coordinen amb biblioteques públiques properes i que s’òbriguen a tota la ciutadania de l’entorn.

En aquesta convocatòria, es tenen especialment en compte la igualtat de gènere, la convivència i l’educació inclusiva a l’hora d’invertir els fons que Educació hi destina. D’aquesta manera, es pretén que, a més de servir per al foment de la lectura, aquest programa també contribuïsca a aconseguir una societat més igualitària, lliure, diversa i segura.

El termini per a sol·licitar-lo serà de 15 dies naturals i les sol·licituds s’han de presentar a través de l’Oficina Virtual de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (Ovice).

Criteris d’inversió de les dotacions

Del total de la inversió que Educació destina a cada centre, s’invertirà un mínim d’un 50% i un màxim del 80% a l’adquisició de fons bibliogràfics de ficció i no-ficció en qualsevol suport amb la finalitat de dinamitzar la biblioteca escolar i el foment de la lectura. La resta s’utilitzarà per a l’execució d’activitats i pràctiques.

Per a l’adquisició de fons, un màxim del 40% de les obres adquirides hauran de ser obres literàries. La resta serà per a la compra de recursos d’informació relacionats amb el currículum. També s’estableix que la meitat de les dotacions per a fons bibliogràfics es destinen a títols en valencià i un altre 50% per a obres amb autoria o coautoria femenina.

Pel que fa a la inversió en activitats i pràctiques de foment de la lectura i de dinamització de la biblioteca escolar i d’aula, aquesta es destinarà a les activitats previstes en el pla de foment de la lectura del centre, com ara activitats d’animació lectora o accions destinades al desenvolupament de la competència informacional i l’alfabetització múltiple.

De la mateixa manera que en l’adquisició de fons, almenys la meitat dels fons seran per a activitats la llengua vehicular de les quals siga el valencià.

En els dos casos, es procurarà l’adquisició de fons o la realització d’activitats que afavorisquen l’educació inclusiva i que permeten l’aproximació a la lectura i la utilització dels recursos documentals i informatius de les biblioteques escolars a l’alumnat amb diversitat funcional, a l’alumnat amb necessitats educatives especials i a l’alumnat nouvingut al sistema educatiu valencià.

Publicitat