Ja es pot sol·licitar la bonificació de l’IBI a Crevillent

Les ajudes al pagament es podran sol·licitar fins al 25 de setembre en Serveis Socials i sufragaran des del 50% al 100% de l'import total.

Ja està obert el termini de sol·licitud de les subvencions de la Regidoria de Drets Socials i Desenvolupament Humà de Crevillent, dirigides a sufragar els costos de l’Impost sobre Béns immobles de naturalesa urbana (IBI).

Les sol·licituds es podran entregar en el Registre General de l’Ajuntament fins al 25 de setembre, sol·licitant cita prèviament en els Serveis Socials Municipals, situats en C/ Ribera els dimarts i divendres, en horari de 10.00 a 14.00 hores. Es podrà sol·licitar la cita de manera presencial o telefònica al telèfon 966 68 09 64.

Per a poder optar a estes ajudes els usuaris han d’estar empadronats en el municipi i els immobles han de constituir l’habitatge habitual del sol·licitant. D’esta manera queden exclosos les segones residències i les propietats de persones no residents a Crevillent, així com locals comercials, places de garatge, trasters i qualsevol altre immoble que no siga destinat a habitatge habitual.

Estes ajudes comptaran amb una quantia total de 50.000 € i s’aplicaran exclusivament als rebuts d’IBI abonats en l’exercici 2019. L’import de l’ajuda anirà des del 50% al 100% de l’import del rebut, depenent dels ingressos i els membres convivents. Segons la regidora de Drets Socials i Desenvolupament Humà, Montserrat Pineda, este programa de subvencions té com a objectiu col·laborar amb les famílies amb un nivell de renda baix o en situació d’exclusió social. Per este motiu, els sol·licitants hauran d’acreditar les circumstàncies econòmiques i socials que fonamenten que reuneix els requisits fixats en les bases reguladores.CatalanSpanish