Borriana comença els treballs per a renovar més de 4,3 quilòmetres de les xarxes d’aigua potable i clavegueram

L’Ajuntament de Borriana i FACSA ja han iniciat els treballs que permetran renovar més de 4,3 quilòmetres de canalitzacions corresponents tant a la xarxa de proveïment d’aigua potable com de clavegueram en el nucli urbà de la localitat. Uns treballs que formen part del Pla Director d’Obres i Millores i que compten amb una inversió global de més d’un milió d’euros.

En el cas de la xarxa d’aigua potable, les actuacions previstes contemplen una inversió de 557.043,35 euros per a renovar un total de 2.760 metres de conduccions de diàmetres compresos entre 75 i 315 mm, a més d’actuar sobre més de 300 escomeses. Quant al clavegueram, el pla de millora abasta una superfície de 1.600 metres de canalitzacions, amb un pressupost de 498.562,5 euros.

El regidor de Serveis de l’Ajuntament de Borriana, Vicent Aparisi, que va visitar ahir els treballs, acompanyat pel director de l’àrea de Proveïment de FACSAPascual Maximino; així com pel cap de la Zona Sud de la companyia, Óscar Peris, ha destacat que “hem pogut comprovar com les obres avancen a bon ritme, i s’està complint amb l’objectiu de modernitzar amb els millors materials tant la xarxa de clavegueram com la d’aigua, així com intentar que les molèsties al veïnat de cada zona en la qual s’està treballant siguen les mínimes, ja que sabem que poden ocasionar alguna que una altra molèstia, però són necessàries i acaben redundant, també, en la millora de voreres i ferms dels carrers i és la ciutadania la que en un futur immediat acabarà beneficiant-se”.

Per la seua banda, Pascual Maximino ha remarcat la “rellevància” del projecte alhora “d’aconseguir una millora substancial en la qualitat del servei que reben els usuaris, a més de mantenir les xarxes de proveïment d’aigua potable i clavegueram en les millors condicions tècniques”.

A més, amb la finalitat d’augmentar el cabal de la xarxa d’aigua potable en els Poblats Marítims durant l’època estival, també s’enllaçaran les artèries principals que conflueixen en la intersecció de l’Avinguda Jaime Chicharro amb l’Avinguda Cardenal Tarancón.

D’altra banda, per a permetre la realització de possibles reparacions sense afectar el subministrament, també es realitzarà un seccionament en la xarxa d’aigua a l’altura del Camí de La Serratella. En aqueix sentit, també es col·locarà un bypass dipòsit des de la Xarxa del Consorci de la Plana que permetrà garantir el subministrament quan es realitzen operacions de manteniment. Al seu torn, s’instal·larà un equip de mesurament en el clavegueram del Passeig Sant Joan Bosco, que permetrà registrar en continu la concentració de diversos gasos presents en el col·lector.

ValenciàEspañol