Borriana incrementa el pressupost municipal per al 2020 i arribarà als 33.692.864,73 €

El capítol d'inversions se situa en més de 6,4 milions d'euros, entre les quals destaca una fase de la construcció de l'IES Jaume I, amb 3,9 milions d'obra per a esta anualitat.

El pressupost municipal de Borriana per a 2020 s’incrementarà un 14,4 per cent respecte a 2019 i arribarà als 33.692.864,73 €. Bàsicament, se centrarà en els serveis per a la ciutadania, segons han assenyalat la regidora d’Hisenda, Cristina Rius, i el regidor de Cultura, Vicent Granel, en la presentació dels pressupostos per al proper exercici.

El pressupost del Consistori, que serà aprovat en el pròxim Ple previst per al 10 de desembre, entrarà en vigor el gener de 2020, i ha sigut qualificat per Rius i Granel com “un projecte de municipi més habitable i per a les persones”, i també, “coherent, prudent, inversor i social”.

L’aposta per la millora dels serveis és una de les prioritats, han precisat, i ara que es licitaran nous contractes, “és el moment que els serveis de neteja viària, neteja d’edificis públics, de recollida de fem i el de jardineria milloren a Borriana, perquè és una necessitat i una demanda dels nostres veïns i veïnes que volen una ciutat més neta i més arreglada”.

En este apartat, el total d’increment dels recursos per a la millora dels espais públics respecte al pressupost de 2019 és de 750.000 € per a tots els contractes de Serveis Públics, o, si ens referim a la liquidació de 2015, destinem 1.750.000 € més en contractes de Serveis Públics.

“Hem confeccionat una proposta molt treballada que compleix amb la normativa de reduir l’endeutament, partint d’un deute viu, a 31 de desembre de 2019, de 4.606.570,31 €”, han assegurat Rius i Granel, i han afirmat també que plantegen un pressupost que compleix amb l’Estabilitat Pressupostària, “amb marge”, i també amb la Regla de Gasto, d’acord amb el que es desprén de l’Informe d’Intervenció.

Sobre este tema la regidora d’Hisenda, Cristina Rius, ha precisat que en estos cinc últims pressupostos gestionats pel govern progressista del Partit Socialista i Compromís “el deute bancari ha baixat de 14,5 milions, a 4,6 milions, i la ràtio d’endeutament ha passat del 48% en 2015 al 15,44% a la fi d’enguany”.

A més de treballar dins dels marges que permet la normativa, els comptes de 2020 consoliden, segons el parer de Rius i Granel, les polítiques de l’equip de Govern format pel PSOE i Compromís, “centrades en les persones”.

“Borriana té un projecte de ciutat definit des del moment en què el PSPV i Compromís van entrar en el govern en 2015”, han afirmat ambdós representants. Un projecte de ciutat marcat per les inversions dels Fons Feder europeus i basat en l’objectiu de “fer una ciutat més amable, més habitable, i amb recursos necessaris perquè siga més verda i més visitable”, han declarat.

I s’aconseguirà, en paraules de Vicent Granel, amb els projectes marcats en l’estratègia europea Edusi, mitjançant la qual es millorarà “el barri de la Bosca, el centre de la ciutat, la zona marítima, la vertebració del territori i, sobretot, la vida de les persones”.

En esta línia ha al·ludit als 10 milions d’euros d’inversió que, “a poc a poc, van transformant la nostra ciutat, amb l’ajuda de totes i de tots”, per a aconseguir, una ciutat “més dinàmica, plena d’iniciatives i activitats que fan eixir la gent al carrer, perquè gaudim tots i totes junts d’allò que el nostre poble ens pot aportar: cultura, participació i futur”.
Pressupost social

Es tracta, a més, d’un pressupost particularment “social” perquè, segons ha explicat la regidora delegada d’Hisenda, “hem incrementat i redistribuït els recursos de Serveis Socials en noves partides destinades a programes concrets d’inclusió social, família i infància, que es gestionaran pels Serveis Socials municipals”.

Entre les línies principals del pressupost per a 2020, la regidora d’Hisenda ha avançat l’import destinat per a l’àrea d’acció social, de més de 3 milions d’euros, i els 402.677 euros per al foment de l’ocupació.

Així, ha concretat, s’ha passat d’una situació qualificada de “pobra” en 2012, quan es destinaven tan sols 38 € per habitant a despesa social, a un pressupost en 2020 de 85,77 € per habitant en despesa social, la qual cosa suposa “un signe inequívoc de la nostra prioritat de millorar la vida de les persones, sobretot, de les més vulnerables”.

Actualment, ha indicat Rius, 121 famílies, que abans rebien Ajudes d’Emergència municipals, tenen concedides prestacions de la Renda Valenciana d’Inclusió de la Generalitat, que han substituït de manera més estable i consolidada les ajudes municipals, i ingressen mensualment un total de 69.520 €, cosa que equival aproximadament a 830.000 € anuals que estan arribant des de la Generalitat a estes famílies de Borriana.

Eixa injecció de recursos a les famílies del municipi, lluny de suposar una retallada en l’àrea d’acció social municipal, ha contribuït a “tot el contrari”, a un increment en estos 5 anys en Serveis Socials i Polítiques d’ocupació de més d’1,7 milions d’euros.

Inversions
Pel que fa al préstec per a inversions que està previst concertar en 2020 pel govern municipal, se situa en 1.050.000 €, cosa que implica 1.094.000 € menys que el concertat enguany, i significa, segons el parer de Cristina Rius, que la major part de les inversions “es finançaran amb recursos propis o subvencionades per altres institucions”.

A més, ha subratllat que el capítol d’inversions previst per al proper exercici se situa en més de 6,4 milions d’euros, entre les quals destaca una fase de la construcció de l’IES Jaume I, amb 3,9 milions d’obra per a esta anualitat, gestionada per l’Ajuntament i pagada directament per la Generalitat Valenciana.

En la resta d’inversions, per 2,5 milions d’euros, l’equip de govern ha prioritzat les inversions que ja estan en marxa, com ara, la regeneració del barri la Bosca, amb un total de 673.000 € i la rehabilitació de l’edifici que concentrarà i dignificarà els Serveis Socials, per un total d’1.750.000 €, en un edifici propietat del Govern d’Espanya que ha cedit a l’Ajuntament de Borriana, que el destinarà als serveis municipals de caràcter social.

També s’han referit a altres inversions amb el nou pressupost, com ara, la finalització de l’asfaltat del camí l’Eccehomo de Borriana al Port i un nou impuls a la reparació de camins rurals. Estes són algunes de les inversions que seran finançades pels Fons Europeus, subvencions de la Generalitat i també de Diputació.

Granel ha assenyalat que infraestructures com el bulevard de la carretera del Port, el de la carretera del Grau, i ara la finalització de l’estació de tren, “és un anell ciclista i verd per a fer la nostra ciutat més respectuosa amb el medi ambient”. Al costat d’això, és important la rehabilitació dels camins rurals, als quals l’executiu municipal destinarà íntegrament tota l’ajuda del Pla 135 de Diputació, a la qual s’afegirà inversió municipal per a “solucionar les deficiències actuals”, ha matisat Granel.

Altres accions
Paral·lelament, Rius ha assenyalat la inclusió de beneficis fiscals en els impostos locals per a “incentivar la compra de vehicles no contaminants i la instal·lació voluntària de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar “derivada de la preocupació del govern local per “l’emergència climàtica, en estos anys”.

Per això, ha puntualitzat Granel “busquem l’eficiència energètica en tots els edificis municipals, i el refugi antiaeri. “Hem fet passos importants”, però ha subratllat que s’ha de “continuar valorant i rehabilitar la Casa de la Cultura de la nostra ciutat”, perquè una reforma externa i interna és “necessària per a continuar donant continguts a un dels edificis més emblemàtics i volguts per als nostres ciutadans i ciutadanes”.

I, a més, ha ressaltat la millora del museu arqueològic de la ciutat, que abasta “la història de tota la nostra comarca, i que ha de servir de reclam patrimonial i turístic de la nostra ciutat, que al costat del Museu Faller, seran exponents per a atraure visites a Borriana”, ha conclòs Granel.

En esta línia, l’any vinent el govern municipal aposta per introduir vehicles municipals elèctrics per als operaris de via pública i es destinarà 300.000 € a la millora de la il·luminació dels edificis municipals, “una eficiència energètica que repercutirà, també, positivament en la factura d’energia elèctrica”, ha matisat Rius.

Un altre dels aspectes que ha assenyalat el regidor delegat de Cultura i Patrimoni i que està marcat en el Pla Estratègic de Turisme és la millora del patrimoni municipal, amb les obres de millora de l’entorn a Sant Blai, que serà una realitat en la pròxima celebració de la seua festivitat, la muralla i la torre de Sant Pasqual, i el refugi antiaeri.

“Hem fet passos importants”, però ha subratllat que s’ha de “continuar valorant i rehabilitar la Casa de la Cultura de la nostra ciutat”, perquè una reforma externa i interna és “necessària per a continuar donant continguts a un dels edificis més emblemàtics i volguts per als nostres ciutadans i ciutadanes”.

I, a més, ha ressaltat la millora del museu arqueològic de la ciutat, que abasta “la història de tota la nostra comarca, i que ha de servir de reclam patrimonial i turístic de la nostra ciutat, que al costat del Museu Faller, seran exponents per a atraure visites a Borriana”, ha conclòs Granel.

ValenciàEspañol