domingo, 23 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Borriana publica el seu segon Butlletí de Transparència

Borriana ha informat sobre la publicació del segon Butlletí de Transparència, segons explica el regidor de l’àrea de Transparència en l’Ajuntament, Cristofer Del Moral editat des del mateix departament i amb el qual “seguim elevant les cotes i índexs d’informació pública que la ciutadania pot consultar en qualsevol moment per a conéixer totes i cadascuna de les operacions econòmiques que es van realitzar en el Consistori, i d’aquesta forma, poder després donar la seua opinió o propostes sobre possibles canvis en les diferents campanyes de participació i consultes ciutadanes”.
En la segona publicació del Butlletí de Transparència que ja el passat any analitzava la gestió municipal de l’equip de govern, s’implementen tot un seguit de gràfics i taules extretes directament del conegut com a Visor Pressupostari per a “tenir també a nivell imprés la documentació que Transparència posa a la disposició de qualsevol consulta ciutadana, i d’aquesta forma, també aquelles persones amb un accés més difícil a les noves tecnologies puga conéixer de primera mà tota eixa informació sobre la gestió municipal”, com ha explicat Del Moral. A més, el regidor ha detallat que “en aquest segon número s’ofereix una mostra de les dades més importants o rellevants dins de la gestió municipal, com pot ser la liquidació del pressupost per ingressos i despeses del passat any, els indicadors de Tresoreria o els contractes públics realitzats per l’Ajuntament, encara que a través del Visor Pressupostari es pot consultar detalladament qualsevol factura o contractació municipal siga de la magnitud que siga”. Però a més, dins d’aquest, els veïns i veïnes de Borriana poden consultar les nombroses “subvencions que anualment s’atorguen i acorden amb associacions, col·lectius, clubs esportius… de la ciutat, perquè així la informació pública sobre les entitats amb les quals col·labora directament el consistori també estiga disponible en tot moment”.

Últimas noticias

Contenido relacionado