Adjudicat el servei públic de transport de persones per carretera CV-002 Vinaròs- Benicarló-Peníscola

Amb una longitud de línia de 42 quilòmetres, el servei es prestarà mitjançant una línia principal entre Vinaròs, Benicarló i Peníscola, que tindrà una variant amb l'estació de Renfe de Benicarló.

AVL

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi Espanya, ha signat l'adjudicació de l'servei públic de transport de viatgers per carretera CV-002 Vinaròs - Benicarló - Peníscola.

Després de mantenir una reunió per videoconferència des de Castelló amb la secretària autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Maria Pérez, i el subdirector general de Transport, José Moltó, sobre esta nova concessió, el conseller ha assenyalat que es preveu que entri en funcionament el proper mes de maig.

Per Arcadi Espanya, l'adjudicació d'esta concessió "és una molt bona notícia per a la mobilitat, ja que este servei donarà cobertura als veïns i veïnes d'estes tres municipis costaners i façalitarà la mobilitat diària entre ells, el que significa una millora qualitat de vida ".

Així ha subratllat la importància de la connectivitat amb altres modes de transport a l'garantir el transbord amb les línies de Renfe a Benicarló i Vinaròs, i la connexió amb els principals centres de prestació de serveis (oficina de l'Agència Tributaria, de l'INSS i de el SERVEF de Vinaròs, i l'oficina de la Tresoreria de la Seguretat Social a Benicarló), centres comercials, i el Centre Sanitari Integrat de Benicarló i l'Hospital de Vinaròs.

A més, el conseller ha destacat que este projecte "s'ha elaborat des del consens, ja que incorpora millores plantejades per ajuntaments, particulars, entitats, empreses i sindicats durant el procés de participació pública".

En este sentit, després del procés d'informació pública han estat estimades i incloses en el projecte definitiu les al·legacions presentades per l'ajuntament de Benicarló pel que fa a itineraris, recorreguts i parades. A més, s'ha estimat ampliar a tot l'any la línia la connexió amb l'estació de Renfe, incrementant a 12 les expedicions diàries per sentit.

Així mateix, en relació amb les al·legacions presentades per l'ajuntament de Peníscola, cal destacar que s'ha estimat ampliar la temporada d'estiu a el període que comprèn des del 21 de juny fins al 20 de setembre. També s'ampliarà la franja horària en temporada d'estiu, amb últimes sortides a les 0:00 de Vinaròs i 1:00 de Peníscola, augmentant el servei a 4 expedicions més per sentit, amb freqüències de pas de 20 o 30 minuts.

Pel que fa a l'ampliació dels horaris de la línia que connecta amb l'estació de Renfe a Benicarló s'ha estimat ampliar el servei durant tot l'any, amb les 12 expedicions per sentit, coincidint amb els trens regionals que tenen parada a l'estació de Benicarló.

El nou contracte de servei públic de transport de viatgers per carretera atendrà una població total de 62.197 habitants, pertanyent als municipis de Benicarló, Vinaròs i Peníscola, per al que comptarà amb un mínim de 9 autobusos, que realitzaran 628.318 quilòmetres anuals.

Amb una longitud de línia de 42 quilòmetres, el servei es prestarà mitjançant una línia principal entre Vinaròs, Benicarló i Peníscola, que tindrà, a més, una variant per connectar amb l'estació de Renfe de Benicarló.

D'esta manera, el projecte planteja una expedició cada 30 minuts per sentit a l'hivern i cada 15 minuts a l'estiu, assegurant, a més, la connexions amb l'Hospital Comarcal de Vinaròs, i les estacions de Renfe a Vinaròs i Benicarló.

- Publicitat -
CatalanSpanish