Alfafar treballa en la prevenció i el control de plagues 

El calendari de 2023 estableix un tractament mensual de desratització, desinsectació i desinfecció a la xarxa de clavegueram i àrea urbana.

L'Ajuntament d'Alfafar a través de la regidoria de Sanitat, ha començat amb les actuacions de 2023 per al tractament de prevenció i control de plagues al municipi.

L'empresa responsable ja ha realitzat els primers tractaments de desratització, desinsectació i desinfecció a la xarxa de clavegueram i àrea urbana, els quals es fan un cop al mes durant tot l'any.

Al costat d'estes actuacions, també es realitzen tractaments específics a parcs i jardins cada dos mesos. A això se sumen els tractaments contra el mosquit tigre, que es fan amb periodicitat mensual des del març fins al novembre, els mesos de proliferació.

El calendari de planificació anual d'actuació també contempla els tractaments que s'efectuen en contenidors soterrats, les sis actuacions anuals a edificis municipals i la realització de treballs de reforç quan la situació ho requereixi.

A causa de la zona on es troba Alfafar, el municipi és especialment sensible a les plagues per la seua proximitat amb el Parc Natural de l'Albufera. Per això, l'Ajuntament d'Alfafar treballa per prevenir l'aparició de plagues com el mosquit tigre, les rates o les paneroles amb un pla de prevenció que s'executa al llarg de tot l'any.