Almassora bonificarà empreses que apostin per energia neta

El pressupost del 2022 modificarà l'ordenança per reduir l'IAE un 30%

L'Ajuntament d'Almassora bonificarà el 2022 el Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) a les empreses “petites, mitjanes i grans” que apostin per la renovació energètica. Així ho ha avançat l'alcaldessa, Merche Galí, després de dissenyar amb l'Associació Espanyola de Fabricants de Rajoles i Paviments Ceràmics (ASCER) les claus de la propera ordenança fiscal, que reduirà un 30% el cost de l'impost per la instal·lació de sistemes d'aprofitament d'energies renovables o sistemes de cogeneració per a l'autoconsum. 

La reducció tributària es mantindrà durant un període de tres anys des de la concessió per als qui paguin esta quota i hajan instal·lat alguns d'estes sistemes sempre que hajan obtingut la llicència o declaració urbanística municipal i d'activitat corresponents. Tal com ha indicat Galí, “estes rebaixes són la mostra del nostre suport a tots aquells que apostin per energies netes”. 

D'esta manera, la indústria tindrà beneficis a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) per dur a terme les obres d'instal·lació i, posteriorment, la rebaixa de l'IAE un cop instal·lat el sistema d'aprofitament energètic. Així ho ha convingut l´equip de govern amb ASCER després de diverses reunions per potenciar la conversió energètica “en un moment en què els costos estan llastrant el creixement d'estes indústries que són motor de l'economia d'Almassora i, en molts casos, punteres a nivell mundial”. 

L'ordenança inclourà requisits com ara la instal·lació d'estes sistemes d'aprofitament d'energies renovables o cogeneració no sigan obligatoris per normativa legal, que l'energia consumida es refereixi a un mateix local (no computarà la produïda en instal·lacions diferents) i que l'energia produïda abasti directament i exclusivament al 100% de la consumida per l'empresa en el desenvolupament de la seua activitat. 

En cas que el titular de la instal·lació realitzi més d'una activitat econòmica al local on s'ha instal·lat el sistema per a l'aprofitament d'energies renovables, la bonificació s'aplicarà a la quota tributària de més quantia. En qualsevol cas, les persones interessades han de sol·licitar la bonificació el primer trimestre de l'exercici en què s'haja d'aplicar acompanyant la documentació acreditativa. 

L'Administració comprovarà la veracitat de la documentació aportada pels sol·licitants per tal d'evitar possibles incompliments de terminis, i que els sistemes s'ajusten a les característiques requerides per gaudir d'una bonificació que passa als fets després de recollir les necessitats del sector. 

ValenciàEspañol