[: Es] Almassora recuperarà la Gola Nord de l'Millars [: ca] Almassora recuperarà la Gola Nord de l'Millars [:]

El Consorci presenta el projecte coincidint amb el Dia Mundial de les Zones Humides.

[: Es] El Consorci de l'Millars ha presentat hui, Dia Mundial de les Zones Humides, el projecte de recuperació de la Gola Nord d'Almassora per evitar que acabi colmatándose i amb l'objectiu de posar en valor este punt d'entrada a l'paisatge protegit. L'actuació arrencarà la propera tardor, un cop passat el període de nidificació d'aus, per evitar les molèsties a la fauna, i obtingudes les autoritzacions pertinents. La intervenció està valorada en 48.171,95 euros i afectarà una superfície de 3.239 metres quadrats.

L'alcaldessa d'Almassora i presidenta de l'consorci, Merche Galí, ha presentat este matí 'in situ' al costat de l'tècnic de Sostenibilitat, José María Martínez, el projecte aprovat en junta de govern de l'entitat que protegeix l'ecosistema de l'Millars. Els treballs s'estendran durant 60 dies en el tram més a sud de la costa local per transformar este espai, atès que en estes moments la Gola Nord és invisible per als vianants.

La consultora Càdec, Taller de Gestió Ambiental SL ha estat l'encarregada de redactar l'informe de recuperació, que ha recollit l'evolució de l'paratge, amb un riu que antigament portava prou aigua fins a la desembocadura per mantenir un flux constant, el que afavoria la creació de llacunes, i que ha anat perdent superfície de làmina d'aigua.

No obstant això, l'informe destaca que la desembocadura "encara manté un notable interès ambiental" gràcies a les espècies amenaçades que hi viuen ia la diversitat d'aus, tant hivernants com en migració o en època de cria. Així, a més de posar en valor l'entorn, el projecte planteja objectius respecte a la biodiversitat, la làmina d'aigua lliure i l'ús públic compatible amb la conservació.

La intervenció inclou el desbrossament de la zona de canyar i la neteja de el terreny amb mitjans mecànics, així com la instal·lació d'una passarel·la de vianants de tarima composta per taules de fusta massissa antilliscant. Posteriorment, l'actuació comprèn també la plantació d'arbres de ribera i arbustos propis de zones humides, d'acord amb l'entorn, amb l'autorització de la Confederació Hidrogràfica de l'Xúquer (CHJ), Costes i la Generalitat Valenciana.

Els treballs també suposaran l'excavació de la llacuna fins a una profunditat de 150 centímetres com a màxim, l'eliminació mecànica de la vegetació existent en el perímetre de les dos llacunes per unir-les i ampliar la superfície de les làmines d'aigua obertes i la instal·lació d'una tarima de fusta per millorar la perspectiva visual de la llacuna de les persones que s'acosten a practicar esport, observació d'aus o passejar per la connexió amb la senda verda de l'Millars. [: ca] el Consorci de l'Millars ha Presentat hui, Dia Mundial de els Zones Humides, el projecte de recuperació de la Gola Nord d'Almassora per a evitar que acabi reblint-se i amb l'Objectiu de valorar este punt d'entrada a l'paisatge Protegit. L'actuació arrencarà la propera tardor, El sol · licitant pasado el periode de nidificació d'ocells, per a evitar les molèsties a la fauna, i obtingudes els autoritzacions pertinents. La intervenció està valorada en 48.171,95 euros i afectarà una superfície de 3.239 Metres Quadrats.

L'alcaldessa d'Almassora i presidenta de l'consorci, Merche Galí, ha Presentat este matí 'in situ' a l'COSTAT de l'Tècnic de Sostenibilitat, José María Martínez, el projecte APROVAT en junta de govern de l'entitat que protegeix l'ecosistema de l' Millars. Els treballs s'estendran durante 60 dies al tram més a al sud de la costa local per a transformar este espai, ates que en estes moments la Gola Nord és invisible para los Vianants.

La consultora Càdec, Taller de Gestió Ambiental SL ha sigut l'encarregada de redactar l'informe de recuperació, que ha recollit L'evolució de l'paratge, amb XNUMX riu que antigament portava suficient aigua Fins a la desembocadura per a mantenir XNUMX flux constant, la qual cosa afavoria la creació de Llacunes, i que ha Anat perdent superfície de làmina d'aigua.

No obstant aixó, l'informe destaca que la desembocadura "encara Manté un notable interès ambiental" gràcies a les espècies amenaçades que hi habitin ia la diversitat d'ocells, tan hivernants com a Migració o en època de cria. Aixi, a més de valorar l'entorn, el projecte planteja Objectius respecte a la biodiversitat, la làmina d'aigua lliure il 'Ús público compatible amb la conservació.

La intervenció INCLOU el desbrossament de la zona de Canyar i la Neteja de l'Terreny amb medios mecànics, aixi com la Instal·lació d'XNUMX Passarel·la para los Vianants de tarima composta per taules de fusta Massissa antilliscant. Posteriorment, l'actuació comprén también la plantació d'arbres de ribera i arbustos propis de zones humides, d'acordar amb l'entorn, amb l'Autorització de la Confederació Hidrogràfica de l'Xúquer (CHJ), Costos i la Generalitat Valenciana.

Els treballs también suposaran l'excavació de la llacuna Fins a una Profunditat de 150 centimetres com a Màxim, l'ELIMINACIÓ mecànica de la vegetació existent en el perímetre de les dos Llacunes per a unir-les i ampliar la superfície de les làmines d ' aigua obertes i la Instal·lació d'una tarima de fusta per a Millorar la perspectiva visual de la llacuna de les persones que s'acosten a practicar esport, albirament d'ocells o passejar per la Connexió amb la senda verda de l'Millars. [ :]

El més llegit

CatalanSpanish