[: Ca] El Consell aprova l'ampliació de l'Hospital Clínic Universitari de València [: ca] El Consell aprova l'ampliació de l'Hospital Clínic Universitari de València [:]

L'acord permetrà ampliar el centre per garantir l'adequada atenció sanitària a la seua població estimada, de 350.000 persones.

[: Es] El Ple de el Consell ha aprovat la declaració d'interès general de l'ampliació de l'Hospital Clínic Universitari de València en el marc de l'emergència sanitària causada per la COVID-19, que obliga a ampliar la capacitat assistencial de centre per garantir la adequada atenció sanitària a la seua població estimada, que ronda les 350.000 persones.

La situació actual de l'hospital s'emmarca en el context de la crisi sanitària causada pel coronavirus (SARS-CoV2) per la qual el Ministeri de Sanitat de el Govern d'Espanya va elaborar el Pla de Resposta Primerenca en un escenari de control de la pandèmia que l' Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut va aprovar el 16 de juliol de 2020.

Esta estratègia estableix en el seu apartat 3.2 que els serveis sanitaris de les comunitats autònomes han d'adoptar, entre altres, les següents mesures: disposar d'una dotació suficient de llits d'aguts i de cures crítiques amb capacitat de respiració mecànica invasiva; garantir la capacitat suficient de recursos materials en atenció hospitalària, que permeti donar resposta a l'activitat extra associada a un increment de transmissió de la SARS-CoV2 i disposar d'una estratègia amb circuits diferenciats d'atenció a pacients, garantint la qualitat assistencial i la seguretat.

El Departament de Salut València Clínic-Malva-rosa és referent per als que resideixen a la zona nord-est de la ciutat de València i de les poblacions d'Albalat dels Sorells, Alboraia, Albuixec, Almàssera, Bonrepòs, Foios, Massamagrell, Meliana, Museros, la Pobla de Farnals , Rafelbunyol, Tavernes Blanques i Vinalesa.

L'avaluació realitzada a este departament, basada en les dades assistencials de el període febrer-novembre 2020, ha constatat que l'Hospital Clínic necessita ampliar la seua infraestructura per donar una adequada resposta als pacients no afectats per COVID-19, així com per atendre les necessitats sanitàries addicionals provocades per la pandèmia, que han suposat elevar l'índex d'ocupació entre el 85% i el 90%.

Amb l'objecte de donar solució a esta situació i incrementar el nombre de llits per a pacients COVID-19 de el Departament de Salut València Clínic-Malva-rosa, i poder fer front també a qualsevol eventual brot epidèmic que es produeixi en el futur, l'opció més viable és l'ampliació de l'Hospital Clínic mitjançant la construcció d'un complex hospitalari en la parcel·la dotacional (antiga Escola Universitària d'Enginyers Agrícoles), ubicada a la illa que dóna a l'Avinguda de Blasco Ibáñez, Carrer Dr. Gómez Ferrer i Carrer Menéndez Pelayo de València .

Això suposarà un increment d'espais assistencials, destinats a l'atenció tant en unitats d'hospitalització com en unitats de crítics (UCI), que es distribuiran en plantes soterranis i edificació en alçada, i suposa la realització de diverses actuacions urbanístiques i edificacions, fins i tot la integració de les edificacions protegides i la seua reutilització.

D'acord amb l'escenari descrit, s'ha proposat a el Consell declarar d'interès general l'ampliació de l'Complex Hospitalari de l'Hospital Clínic Universitari de València; encomanar a la Comissionada de la Presidència de la Generalitat per a la coordinació dels subministraments de la Generalitat davant de la infecció de COVID-19 a la Comunitat Valenciana, l'adopció de les mesures necessàries per al desenvolupament i execució de l'ampliació i, en general , de totes les actuacions d'impuls, coordinació i supervisió requereixi l'execució de l'actuació consistent en l'ampliació de l'Hospital Clínic Universitari de València.

primera pedra

La història de l'Hospital Clínic de València, dependent de el Departament de Salut València Clínic-Malva-rosa, es remunta a 1894, quan es va començar a gestionar la seua construcció.

La primera pedra de el nou edifici en la seua actual ubicació es va col·locar en 1913 i les obres van finalitzar en 1935. Durant l'estiu de 1986, un incendi va destruir magatzems de l'Hospital i Unitats d'Hospitalització situades a l'edifici de la Facultat de Medicina, el que va obligar a la reordenació d'espais ia plantejar una nova reforma.

Així, al setembre de 1988, la llavors Conselleria de Sanitat i Consum va prendre la decisió de dur a terme una profunda remodelació de l'Hospital, les obres es van iniciar el 1990 i van finalitzar en els primers mesos de 1994. [: Ca] El Ple de Consell ha APROVAT la declaració d'interès general de l'ampliació de l'Hospital Clínic Universitari de València en el marc de l'emergència sanitària causada per la COVID-19, que obliga a ampliar l'Capacitat assistencial de l'centri per a garantir l'adequada atenció sanitària a la Seua població estimada, que ronda els 350.000 persones.

La situaciò actual de l'hospital s'emmarca en el context de la crisi sanitària causada paper coronavirus (SARS-CoV2) Per a la qual el Ministeri de Sanitat de la Generalitat d'Espanya va elaborar el Pla de Resposta Primerenca en un escenari de control de la pandèmia que el Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut va aprovar el 16 de juliol de 2020.

Esta estratègia estableix en el su Apartat 3.2 que a els serveis sanitaris de les Comunitats Autònomes han d'adoptar, entre Altres, els Següents Mesures: disposar d'XNUMX dotació suficient de Llits d'Aguts i de cures crítiques amb Capacitat de respiració mecànica invasiva; garantir la Capacitat suficient de recursos materials en atenció hospitalària, perquè permeti donar Resposta a l'activitat extra associada a un va incrementar de Transmissió de la SARS-CoV2 i disposar d'XNUMX estratègia amb circuits diferenciats d'atenció a pacients, garantint la calidad assistencial i la seguridad.

El Departament de Salut València Clinico-Malva-rosa és Referent para los qui resideixen a la zona nord-est de la ciutat de València i de les Poblacions d'Albalat dels Sorells, Alboraia, Albuixech, Ànimassera, Bonrepos, Foios, Massamagrell, Meliana, Museros, la Pobla de Farnals, Rafelbunyol, Tavernes Blanques i Vinalesa.

L'Avaluació realitzada a este departament, basada en els tats assistencials de l'Període febrer-novembre 2020, ha constatat que l'Hospital Clínic requereix ampliar la Seua infraestructura per a donar-ne una adequada Resposta ALS pacients no ment afectats per COVID-19, aixi com per a NOTAS: QUEJA els necessitats Sanitàries addicionals provocades per la pandèmia, que han suposat elevar l'índex d'ocupació entre el 85% i el 90%.

A fi de donar Solució a esta situaciò i incrementar el nombre dels Llits per a pacients COVID-19 de del Departament de Salut València Clinico-Malva-rosa, i poder Fer front también a QUALSEVOL eventual brot Epidemic que és produïsca en el futur, l'opció més viable és l'ampliació de l'Hospital Clínic mitjançant la construcció d'XNUMX complex hospitalari a la parcel·la dotacional (antiga Escola Universitària d'Enginyers Agrícoles), situada a la poma que dóna a l' 'Avinguda de Blasco Ibáñez, Carrer Dr. Gómez Ferrer i Carrer Menéndez Pelayo de València.

Aixó suposarà XNUMX va incrementar d'espais assistencials, destinats a l'atenció Tant en Unitats d'Hospitalització com a Unitats de crítics (UCI), que és distribuiran en plantes soterrànies i edificació en alçada, i suposa la Realització d'Diverses Actuacions urbanístiques i edificacions , Fins i tot la Integració de les edificacions protegides i la Seua reutilització.

D'acordar amb l'escenari descrit, s'a proposat a l'Consell declarar d'interès general l'ampliació de l'Complex Hospitalari de l'Hospital Clínic Universitari de València; encomanar a la Comissionada de la Presidència de la Generalitat per a la coordinació dels Subministraments de la Generalitat enfront de la infecció de COVID-19 a la Comunitat Valenciana, l'adopció de les Mesures necessaries per a l'desarrollo i ESPECIFICAR de l'ampliació i, en general, de quantes Actuacions d'impuls, coordinació i supervisió requerisca l'ESPECIFICAR de l'actuació consistent en l'ampliació de l'Hospital Clínic Universitari de València.

primera pedra

La història de l'Hospital Clínic de València, dependent de Departament de Salut València Clinico-Malva-rosa, és Remunta a 1894, Quan és va Començar a gestionar la Seua construcció.

La primera pedra de l'nou edifici a la Seua actual Ubicació és va col·locar en 1913 i obris van finalitzar el 1935. Durant l'estiu de 1986, un incendi és va destruir Magatzems de l'Hospital i Unitats d'Hospitalització situades en l 'edifici de la Facultat de Medicina, la qual cosa va obligar la reordenació d'espais ia plantejar XNUMX:XNUMX nova reforma.

Aixi, el setembre de 1988, la Llavors Conselleria de Sanitat i Consum va prendre la Decisió de dur a Terme una profunda remodelació de l'Hospital, obris de lo qual és van iniciar el 1990 i van finalitzar a els primers mesos de 1994. [ :]

El més llegit

CatalanSpanish