En Benaguasil Guanya la Falla Atra que Tal - Blasco Ibáñez

La falla Atra que Tal Blasco Ibáñez s'a Alcat amb el màxim guardar de les falles de Benaguasil en Obtenir el primer premi de la Secció Primera de les falles de Benaguasil d'al 2017, segons fallada d'el jurat FET público per l'alcalde de l'municipi, J.Joaquín Segarra. Els premis S'HAN Donat a CONÉIXER a l'acte celebrat al Saló de Plens de l'Ajuntament.

El Segon premi ha correspost a la Comissió Carrer de Llíria, Mentre que el tercer premi li l'ha adjudicat la Comissió de la Plaça de Bous.

En Segona categoria, la falla Topairet ha aconseguit el primer va guardar, seguida de l'Penot, Picaor, Muntanya Montiel i el Pilar. En tercera secció, la falla L'Espardenyada és qui ha Obtingut el primer premi, Mentre que la Comissió de Cervantes ha aconseguit el Segon premi.

Quant a el premi infantil, la falla Plaça de Bous ha sigut la Comissió guanyadora en la secció primera i la Comissió de l'Picaor a Segona i tercera secció.

ValenciàEspañol