Benaguasil aprova el pressupost 2022 sense augmentar la pressió fiscal

El ple aprova uns pressupostos basats en la prudència econòmica complint el compromís de no incrementar ni impostos ni taxes municipals.

L'Ajuntament de Benaguasil ha aprovat al Ple celebrat hui els Pressupostos Municipals 2022 dotats amb 8.799.065,71 euros, un 9% més que els de l'exercici anterior. Uns comptes que reforcen el compromís de prudència econòmica, sense incrementar ni taxes ni impostos municipals i mantenint les bonificacions fiscals i incentius per a les famílies i empreses que vulguin invertir a Benaguasil. El projecte pressupostari ha rebut el suport dels vots del PP (9) i el vot en contra del PSOE Ciudadanos i Millorem (5).

Es contempla la represa d'activitats municipals a través dels centres municipals i instal·lacions, a més d'incrementar en un 260% de les inversions reals sense comptar amb altres transferències de capital com el gairebé 1.000.0000€ que té previst transferir la Diputació de València per a l'exercici 2022 i 2023, projectes europeus tramitats a través de l'Oficina Local de Projectes Europeus, subvencions d'entitats supramunicipals i fons next generation.

També es duu a terme el compliment del compromís del govern municipal per implantar a l'Ajuntament la factorització i les corresponents estructuracions de places, amb la finalitat de continuar oferint serveis públics de qualitat basats en la proximitat i optimització de recursos.

En matèria d'agricultura els pressupostos contemplen la posada en marxa d'una bàscula gràcies a la col·laboració públic/privada que permetrà que els agricultors tinguin a la seua disposició esta ferramenta de pesatge al Polígon de la Pila, del servei de manteniment de camins rurals, desbrossaments i actuacions que permetin donar resposta ràpida a les demandes dels nostres agricultors fruit de les reunions mantingudes amb els col·lectius agraris. A més d'esta mesura i de les inversions realitzades per a actuacions en camins rurals, se sumen inversions en matèria formativa amb un suport del 100% per a cursos als pagesos.

Pel que fa a associacions es continuen mantenint les mateixes aportacions municipals per a totes les associacions del municipi per al seu funcionament normal a més de les inversions realitzades durant el passat exercici.

Respecte al manteniment del municipi s'incrementen les partides relatives al manteniment de camins rurals, via pública i actuacions a zones verdes així com parcs i jardins recollint així les necessitats plantejades per la ciutadania a l'últim sondeig d'opinió municipal.

Un altre pilar fonamental de la gestió municipal serà l'augment de la seguretat amb la instal·lació de diferents punts de videovigilància del trànsit als accessos del municipi ia les zones més concorregudes del municipi.

També queda reflectit als comptes municipals del proper any quant a esports l'aposta per realitzar inversions en el complex esportiu de més de 45.000 metres 2, i millores de les pistes de pàdel, tennis, multiesports i el frontó municipal; mentre que en joventut s'impulsaran activitats juvenils d'oci lliure, cinema i també s'està treballant en un projecte de skate park al municipi que pugui veure la llum abans de final de la legislatura.

“Els del proper any són uns pressupostos prudents a causa de l'actual context que estem vivint, per això es mantindran congelats els impostos i taxes, sense augmentar la pressió fiscal, però sense renunciar a fer inversions i mitjançant la utilització eficient dels recursos municipals amb el objectiu últim de satisfer els interessos dels veïns de Benaguasil, rebent serveis de qualitat que reverteixin en el benefici del municipi”, han assegurat fonts municipals.

CatalanSpanish