Castelló aprova ajudes per prevenció de drogodependències

Els projectes que rebran subvencions s'emmarcaran en el Pla Municipal de Drogodependències i Altres Trastorns.

L'Ajuntament de Castelló ha aprovat les bases de la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a l'foment de projectes que realitzin en este municipi les associacions i entitats sense ànim de lucre amb centres o serveis autoritzats pel Govern Valencià, en matèria de reinserció i prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius, durant l'exercici 2021, que comportarà una aportació municipal màxima de 131.000 euros.

Estes subvencions estan emmarcades en el Pla Municipal de Drogodependències i Altres Trastorns Addictius que desenvolupa la Regidoria de Benestar Social, Dependència i Infància. "El Pla Municipal, que recentment prorroguem a este any 2021, ens façalita un instrument i eines per coordinar i executar polítiques més eficaces de prevenció i integració social en matèria de drogodependències o altres addiccions, especialment pel que fa a actuacions de prevenció", ha explicat la regidora de Benestar Social, Dependència i Infància, Mary Carmen Ribera.

En este sentit, s'ha aprovat una nova convocatòria per a destinar fins 131.000 euros en ajudes per al foment de projectes que realitzin associacions i entitats sense ànim de lucre de Castelló per a la reinserció de persones que presentin problemes de drogodependències i altres trastorns addictius. Una convocatòria que persegueix impulsar aquelles accions que afavoreixin la prevenció i que fomentin la reinserció social i la integració.

L'import de la subvenció podrà ser com a màxim l'equivalent en la seua quantia a el cost econòmic total de el projecte objecte de subvenció. El termini d'execució de el projecte haurà d'estar comprès entre l'1 de gener i al 31 de desembre de 2021.

CatalanSpanish