[: Es] Castelló obri el termini per a sol·licitar les Ajudes Parèntesi als sectors afectats per la covid-19 [: ca] Castelló OBRI el Termini per a sol·licitar els Ajudes parèntesi ALS sectors ment afectats per la covid-19 [:]

Les persones autònomes i pimes de fins a 10 treballadors poden tramitar des d'este dimecres les subvencions de el Pla Resistir.

[: Es] Les persones treballadores autònomes i microempreses de Castelló de fins a 10 persones dels sectors més afectats per la covid-19 poden sol·licitar des d'este dimecres les Ajudes Parèntesi, emmarcades dins de el pla autonòmic Resistir. L'Ajuntament de Castelló distribuirà prop de 5,5 milions a través d'esta nova línia d'ajuts, d'ells, el consistori aportarà el 15%, uns 825.000 euros; la Diputació, el 22,5%; i la Generalitat, el 62,5% restant. El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 20 dies hàbils a comptar des d'este dimecres.

L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marcoo, Ha destacat que esta nova línia d'ajudes "està dirigida a pal·liar les conseqüències econòmiques que les restriccions per contenir la pandèmia han provocat en les petites empreses i entre les persones autònomes". "Des de l'Ajuntament de Castelló venim prenent una sèrie de mesures i activant plans d'ajudes per a contribuir a pal·liar estes efectes econòmics negatius, gràcies a el Pla Resistir, distribuirem altres 5,5 milions en ajudes", ha apuntat.

El regidor d'Innovació Comercial, David Donate, ha apuntat que poden sol·licitar les ajudes aquelles persones autònomes o microempreses de fins a 10 persones, sempre que exerceixin l'activitat en el terme municipal de Castelló. "Podran sol·licitar un ajut de 2.000 euros, més una quantitat de 200 euros per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data de 31 de desembre de 2020", ha indicat. Donate ha apuntat que s'ha habilitat un espai al web municipal (ajudesparentesi.castello.es) on poder consultar tota la informació i els tràmits necessaris per a realitzar les sol·licituds.

Els sectors beneficiaris són l'hostaleria, oci nocturn, turisme (hotels, allotjaments, càmpings, operadors turístics, etc.), venda ambulant, cultura (arts escèniques, creació artística i literària, sales d'espectacles, museus, etc.) i activitats emmarcades en esports i entreteniment (gestió d'instal·lacions esportiva, activitats de clubs i gimnasos, entre d'altres). La totalitat d'activitats i sectors que poden acollir-se a les Ajudes Parèntesi poden consultar-se en les bases, publicades al web municipal.

Són subvencionables les despeses corrents en el manteniment de l'activitat realitzats des de l'1 d'abril de l'any passat. Entre ells, les despeses de lloguer; sous, salaris i quotes a la Seguretat Social; reparacions i conservació; formació i serveis professionals independents (assessories, gestories ...); adquisició de material sanitari necessari per evitar contagis; així com despeses de subministraments i compra de mercaderies o aprovisionaments, entre d'altres.

El termini per a la presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils comptats des d'este dimecres dia 3 de març i es poden tramitar per mitjans electrònics, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament, o bé de forma presencial al Palau de la Festa oa les tinences d'Alcaldia Nord, Oest i Grau, per a això serà imprescindible sol·licitar cita prèvia a la pàgina web www.castello.es.

Els ajuts atorgats seran compatibles amb subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat prevista a la següent convocatòria. [: Ca] Les persones Treballadores Autònomes i Microempreses de Castelló de Fins a 10 persones dels sectors més ment afectats per la Covid-19 podin sol·licitar des d'este dimecres els Ajudes parèntesis, emmarcades dins de de al pla Autonomic Resistir. L'Ajuntament de Castelló distribuirà prop de 5,5 millones a través d'esta nova línia d'Ajudes, d'ELLS, el Consistori aportarà el 15%, uns 825.000 euros; la Diputació, el 22,5%; i la Generalitat, el 62,5% restant. El Termini per a la presentació de les sol·licituds és de 20 dies hàbils a comptar des d'este dimecres.

L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marcoo, ha destacat que esta nova línia d'ajudes "està dirigida a pal·liar els Conseqüències econòmiques que els Restriccions per a contindre la pandèmia han provocat en els petites empreses i entre les persones Autònomes". "Des de l'Ajuntament de Castelló anem prenent 5,5 sèrie de Mesures i activant plans d'Ajudes per a contribuir a pal·liar estes Efectes Econòmics negatius, gràcies a al Pla Resistir, distribuirem Altres XNUMX millones a ajudes", ha apuntat.

El regidor d'Innovació Comercial, David Donar, Ha apuntat que podin sol·licitar els Ajudes aquelles persones Autònomes o Microempreses de Fins a 10 persones, sempre que exercisquen l'activitat en el Terme municipal de Castelló. "Hi podran sol·licitar una ajuda de 2.000 euros, més 200 QUANTITAT de 31 euros per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data de 2020 de desembre de XNUMX", ha indicat. Donar ha apuntat que s'a habilitat XNUMX espai al web municipal (ajudesparentesi.castello.es) On poder consultar tota la informació i a els tràmits necessaris per a realitzar els sol·licituds.

Els sectors Beneficiaris són l'hostaleria, oci nocturn, turisme (hotels, Allotjaments, càmpings, Operadors turístics, etc.), vengui ambulant, cultura (arts escèniques, creació artística i literària, sals d'espectacles, museus, etc.) i activitats emmarcades dins esports i Entreteniment (gestió d'Instal·lacions esportiva, activitats de clubs i gimnasos, entre altres). La totalitat d'activitats i sectors que podin acollir-se a les Ajudes parèntesi podin consultar-se a les bases, publicades al web municipal.

Són subvencionables els DESPESES Corrents al Manteniment de l'activitat realitzats des de l'1 d'abril de l'pasado any. Entre ELLS, els DESPESES de lloguer; sous, Salaris i quotes a la Seguretat Social; reparacions i conservació; formació i serveis professionals independents (Assessories, gestories ...); Adquisició de material sanitari Necessari per a evitar contagis; AIXÍ com DESPESES de Subministraments i compra de Mercaderies o aprovisionaments, entre Conselleria.

El Termini per a la presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils comptats des d'este dimecres dia 3 de març i podran tramitar-se per medios electrònics, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament, o Bé de manera presencial a al Palau de la Festa o en els Tinences d'Alcaldia Nord, Oest i Grau, per a AIXÒ serà imprescindible sol·licitar cita prèvia a la pàgina web www.castello.es.

Les Ajudes atorgades seran compatibles amb subvencions, Ajudes, Ingressos o recursos procedents de qualssevol Administracions o ENS Públics o Privats Nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, i concedits per A la mateixa Finalitat prevista a la següent convocatòria. [:]

El més llegit

CatalanSpanish