Castelló rep al setembre prop de 500 sol·licituds per a ajudes a la dependència

A la província s'atén actualment a 13.457 persones que reben algun servei o prestació i en este mes es van realitzar 369 valoracions

El sistema d'atenció a la dependència atén actualment a 13.457 persones de la província de Castelló a través d'algún tipus de servei o prestació econòmica, Segons es desprèn de l'informe que la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives elabora tots els mesos i que pot consultar a la pàgina web d'este departament.

El pla d'impuls dissenyat per la Conselleria a l'inici de la passada legislatura ha permès agilitar la resolució d'expedients i incorporar nous beneficiaris a el sistema.

Dins d'este pla, cal destacar el sistema de valoracions implantat per Igualtat que ha permès incrementar de forma constant i progressiva el nombre de valoracions. Així, durant el mes de setembre s'han realitzat 369 valoracions a la província de Castelló. Este increment respon principalment a la bona gestió dels equips dels serveis socials municipals.

Pel que fa a nombre de sol·licituds registrades a la província el passat mes ascendeix a 499. D'altra banda el cost de les prestacions econòmiques que la Conselleria ha abonat en concepte de nòmina ordinària i endarreriments corresponents al mes de setembre puja a 38,69 d'euros en tota la Comunitat.

Les 13.457 persones en situació de dependència de la província de Castelló incloses en el sistema reben atenció especialitzada a través de serveis residencials o de dia o una prestació econòmica per cuidador de l'entorn familiar, tal com el sol·licitant i la seua família i el treballador social acorden com a millor recurs per a la situació personal del demandant.

Canvis en el model d'atenció

Els avenços en valoracions i resolució d'expedients són resultat dels canvis introduïts durant la passada legislatura en la gestió de sistema d'atenció a la dependència.

En matèria de personal no només s'han reforçat els serveis de dependència de la conselleria amb nous funcionaris, sinó també els serveis municipals amb un important increment pressupostari per crear una xarxa professional que permeti als ajuntaments assumir la valoració i tramitació d'expedients.

Així mateix, els pagaments mensuals que es realitzen no només per les nòmines, sinó també els corresponents al pagament de la retroactivitat ja hereus s'abonen durant els primers 5 dies hàbils de cada mes.

dades Comunitat

Tots els canvis efectuats per la Conselleria en la gestió de sistema de la dependència han aconseguit augmentar el nombre de beneficiaris de 41.955 persones al juliol de 2015 a les 117.051 actuals en tota la Comunitat Valenciana.

Durant el passat mes de setembre s'han tramitat un total de 3.161 expedients, una dada que si es comptabilitza des del juliol del 2015 arriba a un total de 142.564 persones els expedients han estat introduïts dins el sistema d'atenció a la dependència.

CatalanSpanish