[: Es] Els hospitals de campanya de la Comunitat Valenciana han atès més de 200.000 persones [: ca] Els hospitals de campanya de la Comunitat Valenciana han ates a més de 200.000 persones [:]

Els tres centres han acollit ingressos hospitalaris i s'han dut a terme proves PCR o vacunacions enfront de la grip i la COVID-19.

AVL

[: Es] Els tres hospitals de campanya de la Comunitat Valenciana, construïts al costat dels hospitals de referència de cada província, han atès fins al moment a més de 200.000 persones.

Estes centres van entrar en funcionament a l'abril de l'any passat i se situen al costat de l'Hospital la Fe de València, Hospital General d'Alacant i Hospital General de Castelló. Des de la seua posada en marxa han anat desenvolupant diverses actuacions assistencials per tal d'alleujar la pressió assistencial hospitalària, sobretot en els moments més crítics de la pandèmia.

D'esta manera, els hospitals de campanya s'han anat adaptant a les necessitats assistencials de cada moment durant la pandèmia, acollint pacients lleus en cas de requerir ingrés hospitalari, o habilitant espais específics per a la realització de proves PCR o per donar suport a el personal d'Atenció Primària a les vacunacions tant de grip com de la COVID-19.

Així, fins ara, prop de 300 persones de la Comunitat Valenciana ha ingressat en un hospital de campanya. Es tracta de pacients majors de 18 anys, no dependents, amb PCR positiva en COVID-19, que han estat prèviament en un hospital d'aguts i que es troben en fase de resolució de la malaltia.

En concret, a l'hospital de campanya de València han ingressat 93 persones fins ara, 168 a l'hospital de campanya d'Alacant i 31 pacients en el de Castelló.

Per això, els hospitals estan dotats de controls d'infermeria i consultes mèdiques, a més del mobiliari necessari per a l'atenció de l'pacient i tot l'equipament per a l'assistència clínica (preses d'oxigen, punts de radiodiagnòstic, respiradors, etc.).

Cal destacar que quan disminueix la pressió hospitalària durant la pandèmia, els tres hospitals compten amb una superfície àmplia per poder dur a terme diferents actuacions assistencials, de manera que es pugui donar suport als centres sanitaris ia professionals d'Atenció Primària.

De fet, l'hospital de campanya de la Fe compta amb una superfície de més de 2.500 metres quadrats, l'hospital de campanya de l'General d'Alacant compta amb 4.600 metres quadrats de superfície i el de campanya de l'General de Castelló disposa d'una superfície de 3.550 metres quadrats.

Proves PCR i vacunació de professionals

A l'hospital de campanya de la Fe, per exemple, es realitza una mitjana de 450 proves PCR diàries, arribant fins i tot a realitzar-se fins a 700 proves diàries. En total, fins al moment, ja s'han realitzat més de 145.000 proves PCR per a la detecció de la COVID-19.

Així mateix, una altra de les actuacions assistencials que s'està realitzant en estes centres per donar suport a l'activitat dels centres sanitaris és la campanya de vacunació. Més de 4.200 professionals van ser vacunats amb la primera dosi enfront de la COVID-19 a l'hospital de campanya d'Alacant.

A l'hospital de campanya de Castelló també s'ha establert un punt de vacunació enfront de la COVID-19 depenent de la Unitat de Medicina Preventiva, en què han estat vacunades 2.800 persones.

Estes instal·lacions també han acollit punts de vacunació de la grip. De fet, a l'hospital de campanya d'Alacant s'han vacunat fins el 31 de gener 2.450 professionals, ia l'hospital de campanya de Castelló a 1500 persones.

D'altra banda, en estees instal·lacions s'ha realitzat la recollida de mostres dels participants en l'estudi de serologia que ha portat a terme el Ministeri de Sanitat durant la pandèmia.

Així mateix, a l'hospital de campanya d'Alacant, que compta amb una àmplia superfície, s'ha dedicat un espai per a la realització d'extraccions de sang per part de l'servei d'Anàlisis Clíniques. En esta instal·lació s'han habilitat també espais per acollir migrants que precisaven d'aïllament, alguns d'ells han requerit d'ingrés o simplement han rebut atenció mèdica en estees consultes.

En este sentit, l'hospital de campanya de Castelló també ha aprofitat estees instal·lacions per a agilitar l'activitat assistencial. Per això, s'ha arribat a crear un espai per a albergar la unitat centralitzada de proves, principalment per processos preoperatoris. A més, s'ha ubicat una sala d'pre-ingrés hospitalari per reforçar l'espai assistencial de l'servei d'Urgències, dotat de llits, equipament clínic i control d'infermeria.

En definitiva, els tres hospitals de campanya han permès incrementar la capacitat assistencial hospitalària i alleujar la pressió assistencial en els pics alts de la pandèmia, convertint-se en espais assistencials dotats d'equipament per respondre a les demandes assistencials de cada moment.

 [: Ca] Els 200.000 hospitals de campanya de la Comunitat Valenciana, construïts a l'COSTAT dels hospitals de referència de cada província, han ates Fins a l'Moment a més de XNUMX persones.

Estes centres van entrar a Funcionament a l'abril de l'any pasado i se situen a l'COSTAT de l'Hospital la Fe de València, Hospital General d'Alacant i Hospital General de Castelló. Des de la Seua posada en marxa s'han Anat desenvolupant Diverses Actuacions assistencials amb la Finalitat d'alleujar la pressió assistencial hospitalària, sobretot a els moments més Crítics de la pandèmia.

D'esta manera, a els hospitals de campanya S'HAN Anat emmotlant a les necessitats assistencials de cada Moment durante la pandèmia, acollint a pacients Lleus en cas de necessitar Ingrés hospitalari, o habilitant espais Específics per a la Realització de Proves PCR o per a donar soporte a el personal d'Atenció Primària en els Vacunacions Tant de grip com de la Covid-19.

Aixi, Fins hui, prop de 300 persones de la Comunitat Valenciana ha ingressat en un hospital de campanya. És tracta d'pacients majors de 18 anys, no dependents, amb PCR positiva en Covid-19, que han Estat previament en un hospital d'Aguts i que és troben en fase de Resolució de la Malaltia.

En va concretar, a l'hospital de campanya de València han ingressat 93 persones Fins ara, 168 a l'hospital de campanya d'Alacant i 31 pacients en el de Castelló.

Per a aixó, a els hospitals estan dotats de controls d'infermeria i consultes mèdiques, a més de l'mobiliari Necessari per a l'atenció de l'pacient i tot l'Equipament per a l'Assistència clínica (preses d'oxigen, punts de Radiodiagnòstic, respiradors, etc.).

Cal destacar que Quan disminueix la pressió hospitalària durante la pandèmia, a els XNUMX hospitals compten amb una superfície àmplia per a poder dur a Terme Diferents Actuacions assistencials, de manera que és pugna donar soporte ALS centres sanitaris ia professionals d'Atenció Primària.

De FET, l'hospital de campanya de la Fe Compta amb una superfície de més de 2.500 Metres Quadrats, l'hospital de campanya de l'General d'Alacant Compta amb 4.600 Metres Quadrats de superfície i el de campanya de l'General de Castelló Disposa d ' una superfície de 3.550 metres Quadrats.

Proves PCR i vacunació de professionals

A l'hospital de campanya de la Fe, per Exemple, és realitza 450:700 Mitjana de 145.000 Proves PCR diaries, arribant Fins i tot a realitzar-se Fins a XNUMX Proves diaries. En total, Fins a l'Moment, ha S'HAN realitzat més de XNUMX Proves PCR per a la detecció de la Covid-19.

Aixi MATEIX, Una altra de les Actuacions assistencials que s'està realitzant en estes centres per a donar soporte a l'activitat dels centres sanitaris és la campanya de vacunació. Més de 4.200 professionals van ser vacunats amb la primera dosi enfront de la Covid-19 a l'hospital de campanya d'Alacant.

A l'hospital de campanya de Castelló también s'a establit XNUMX punt de vacunació enfront de la Covid-19 dependent de la Unitat de Medicina Preventiva, en el qual han sigut vacunades 2.800 persones.

Estes Instal·lacions también han acollit punts de vacunació de la grip. De FET, a l'hospital de campanya d'Alacant S'HAN vacunat Fins a l'31 de gener 2.450 professionals, ia l'hospital de campanya de Castelló a 1500 persones.

D'Altra banda, en estiguis Instal·lacions s'a realitzat la Recollida de mostres dels participants a l'estudi de serologia que ha DUT a Terme el Ministeri de Sanitat durante la pandèmia.
Aixi MATEIX, a l'hospital de campanya d'Alacant, que Compta amb una àmplia superfície, s'a Dedicat XNUMX espai per a la Realització d'extraccions de sang per part de el Servei d'Anàlisi Clíniques. En esta Instal·lació S'HAN habilitat también espais per a acollir a migrants que requerien Aïllament, uns quants d'ELLS han requerit Ingrés o Simplement han rebut atenció mèdica a estiguis consultes.

En este SENTIT, l'hospital de campanya de Castelló también ha aprofitat estiguis Instal·lacions per a agilitar l'activitat assistencial. Per aixó, s'a Arribat a crear un espai per a albergar la unitat centralitzada de Proves, seuamajoria per a procesos preoperatoris. A més, s'a Situat una sala d'preingrés hospitalari per a reforçar l'espai assistencial de el Servei d'Urgències, dotat de Llits, Equipament clínic i control d'infermeria.

En definitiva, a els XNUMX hospitals de campanya han permés incrementar la Capacitat assistencial hospitalària i alleujar la pressió assistencial a els pics alts de la pandèmia, convertint-se en espais assistencials dotats d'Equipament per a Respondre a les demandes assistencials de cada Moment. [ :]

- Publicitat -
CatalanSpanish