Consulta el nou preu de l'aigua a la ciutat de València

S'informa perque se'n prenga Coneixement que, amb relació amb la sol·licitud de modificació de tarifes de SUBMINISTRAMENT Domiciliari a Benirredrà i De conformitat amb el que estableix l'article 13.3 de l'Decret 68/2013, de 7 de juny, de l' Consell de la Generalitat Valenciana, havent transcorregut el Termini determinat a l'esmentat article i en Virtut de la normativa anterior i segons Certificat de l'acordar Plenari de l'Ajuntament de Benirredrà, de data 27 de març de 2013, és considerin aprovades els tarifes sotmeses a la Seua consideracions. Per tot AIXÒ:

Tarifa aprovada:

Aigua potable

domèstics

Quota de Servei Euros / mes

Fins a 13 mm 3,524

15 mm 3,524

20 mm 5,874

25 mm 8,223

30 mm 11,747

40 mm 23,262

50 mm 35,242

65 mm 46,990

80 mm 58,737

100 mm 72,563

125 mm 82,232

Boca d'incendi 8,041

domèstics

Quota de consum Euros / m³

Límits mensuals

Bloc I Fins a 15 0,349

Bloc II entre 15 i 22 0,522

Bloc III més de 22 0,697

municipal 0,349

domèstics

Manteniment de Comptador Euros / mes

Calibre Fins a 13 mm 1,886

15 mm 1,886

20 mm 3,193

25 mm 4,474

30 mm 6,340

40 mm 12,754

50 mm 19,072

65 mm 38,217

80 mm 57,287

100 mm 76,383

125 mm 114,607

A més s'informa que segons Certificat de l'acordar Plenari de l'Ajuntament de Benirredrà, de data 27 de març de 2013, l'actualització de la tarifa d'clavegueram corresponent a l'Exercici 2016 és la següent:

Clavegueram Domèstics

Quota de Servei Euros / mes

2,646

Quota de consum Euros / m³

0,278

Sobre els presents tarifes s'aplicarà l'IVA, d'acordar amb el qual estableix la Llei 37/1992, de 28 de desembre.

Cosa que és fa pública perque se'n prenga Coneixement.

CatalanSpanish