Danys per tempestes i inundacions: revisar l'assegurança i reclamar

OCU recorda que si els danys han afectat vehicles o habitatges cal reclamar a l'assegurança o al consorci.

OCU recorda que, en el cas de riscos extraordinaris causats per fenòmens de la naturalesa poc freqüents i molt destructius, el Consorci de Compensació d'Assegurances (CCS) es fa càrrec de les indemnitzacions per als vehicles i habitatges, sempre que estiguin assegurats. 

Per això, si s'ha patit un sinistre extraordinari, Com són les tempestes i inundacions provocades per la NA, OCU recomana, a més de comunicar-ho a l'asseguradora, posar-ho en coneixement del Consorci, al més aviat possible. Encara adverteix que este no cobreix tots els riscos, aplica períodes de carència (de vegades 7 dies des de la vigència de la primera pòlissa o de les següents si hi ha períodes entre mitjanes sense cobertura) i indemnitza segons el contractat a la pòlissa privada.

De no ser considerat risc extraordinari, OCU recorda que alguns fenòmens de la natura podrien estan coberts per l'assegurança de llar, de la comunitat o del vehicle, i serà l'asseguradora qui es farà càrrec dels danys soferts.

En el cas de automòbils, podran reclamar els danys a les companyies els usuaris que tinguin contractada una assegurança a tot risc (on solen estar coberts de forma expressa els danys per calamarsa o com a impacte o xoc d'objectes). També els que tinguin una assegurança amb llunes, si hagués trencament. En qualsevol cas, si la calamarsa o les tempestes han causat danys, OCU recomana revisar les condicions de l'assegurança i reclamar.

En dels habitatges, alguns riscos i fenòmens de la natura (pluja, calamarsa, etc.) sí que estan coberts per l'assegurança de llar quan, encara que no arribin a la magnitud de risc extraordinari, superen una certa intensitat.

Si no està clar que el sinistre siga extraordinari, s'ha de comunicar tant a l'asseguradora com a Consorci.

En qualsevol d'estes situacions, OCU recomana als afectats recopilar totes les proves per poder demostrar l'origen i conseqüències del d'any (com informes d'agències o observatoris meteorològics, retalls de diaris, fotos, informes d'emergències, policia, protecció civil, bombers ...) i buscar testimonis.

OCU lamenta que en moltes ocasions tot i que en teoria els riscos estan coberts, les assegurances no responen o retarden i posen traves al pagament d'indemnitzacions pels sinistres. Davant d'esta situació OCU ha posat en marxa una campanya informativa per donar informació i aconsellar als consumidors sobre com actuar davant possibles incompliments de contracte. Al mateix temps OCU posa en relleu estees males pràctiques d'algunes asseguradores amb l'objectiu que sigan eradicades.

CatalanSpanish