Quasi mig milió de dones ha participat al programa de detecció de violència de gènere

Entre el gener i l'octubre del 2021 s'han detectat 662 casos de violència de gènere: 352 casos a Alacant, 56 a Castelló i 254 a la província de València.

Un total de 485.282 dones han participat al programa de cribratge de detecció contra la violència de gènere de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública des del 2015 (any en què es va començar a realitzar el cribratge de forma sistemàtica a la Comunitat Valenciana) fins a l'octubre del 2021.

Durant este període s'han detectat 10.568 casos, fet que suposa un 2,17% del total de dones que han participat al programa de cribratge.

L'últim any, entre gener i octubre de 2021, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha detectat un total de 662 casos de violència de gènere a la Comunitat Valenciana mitjançant el programa de cribratge per a la detecció precoç en què este any han participat 41.808 dones.

Per províncies, s'ha realitzat el qüestionari de cribratge de violència de gènere a 24.062 dones a Alacant, 2.786 a Castelló i 14.960 a València, i s'han detectat 352 casos positius a Alacant, 56 a Castelló i 254 a la província de València.

El nombre de dones cribrades el 2020 i el 2021 és menor que el 2019 a causa de l'impacte de la pandèmia, que ha suposat un descens considerable en la presencialitat als centres d'atenció primària.

El personal sanitari de centres de salut i hospitals valencians realitza un qüestionari per a prevenir i detectar possibles casos de violència de gènere a qualsevol dona més gran de 14 anys que acudeix a una consulta per qualsevol motiu i, en cas que hi haja indicis de violència, els professionals sanitaris valoren la necessitat establir un pla específic d'intervenció.

Cada any participen als cursos de formació en violència de gènere que organitza la Conselleria de Sanitat professionals de tot l'àmbit sanitari per tal que, quan una víctima accedeix al sistema sanitari, des del personal d'admissió fins als nivells més especialitzats que li atenguin tinguin la sensibilització i formació adequada per poder actuar de manera òptima. El 2021, s'han format 2.500 professionals sanitaris.

Cribratge sistemàtic des del 2015 i protocol d'Atenció Integral, Sanitària i Judicial des del 2019

La Direcció General de Salut Pública i Addiccions va impulsar la redacció d'un Protocol de prevenció i d'atenció a la violència de gènere i una Guia per a professionals el 2009, així com el disseny i la implementació d'un instrument validat per a la seua detecció i prevenció (l'aplicació SIVI) des de 2012.

És el 2015 quan l'eina informàtica SIVIO, que funcionava fins ara de forma pilot en algun departament de salut, es millora i se'n generalitza l'ús de forma sistemàtica a tots els departaments. Esta aplicació està integrada a la història clínica electrònica i, recentment, ha millorat les seues funcionalitats façalitant la prevenció, atenció i seguiment de la violència de gènere des del sistema de salut.

A més, des del 2019 cal destacar que el nou 'Protocol d'Atenció Integral, Sanitària i Judicial a Víctimes d'Agressions Sexuals', que s'aplica a tots els serveis d'urgència dels hospitals ia l'atenció primària en coordinació amb el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU), estableix una acció coordinada amb la resta d'àmbits implicats.

Jutjats de guàrdia, medicina forense, Forces i Cossos de Seguretat, Oficines d'Atenció a les Víctimes del Delicte i Centres Dona 24 Hores han participat en la seua elaboració juntament amb expertes en igualtat i violència sobre la dona.

CatalanSpanish