[: Es] La Diputació de Castelló amb 11,2 milions d'euros duplica el Fons de Cooperació [: ca] La Diputació de Castelló amb 11,2 millones de euros duplica el Fons de Cooperació [:]

El president, José Martí, destaca que "són fons que vam posar en marxa per primera vegada el 2020, que en l'actual situació de pandèmia són una eina extraordinària per dotar de recursos a les corporacions locals".

[: Es] El president de la Diputació de Castelló, José Martí, ha anunciat este matí, en la Comissió de Seguiment de el Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana, la decisió de l'equip de govern de duplicar l'aportació de la institució provincial a l' citat pla per a este 2021, "un esforç excepcional per un moment sens dubte extraordinari que requereix de la màxima implicació dels municipis".

Esta iniciativa suposarà que els 5,6 milions d'euros recollits en els pressupostos de la Diputació per a l'actual exercici econòmic s'elevaran finalment als 11,2 milions. Cal recordar que, a la quantitat global aportada per la Diputació de Castelló -estes 11,2 milions d'euros-, se sumaran els 5,6 milions que aporta la Generalitat Valenciana, per la qual cosa en este 2021 el Fons de Cooperació Municipal per a la província tindrà un muntant final de 16,2 milions d'euros.

José Martí ha recordat que "des del minut zero hem treballat per augmentar els recursos econòmics dels nostres ajuntaments, com reflecteix que, l'any passat, la Diputació es sumés per primera vegada a este Fons de Cooperació Municipal, aportant 5,6 milions d'euros ". Per això, "si este pas va ser important ara, en l'actual situació de crisi econòmica provocada per la pandèmia, hem decidit duplicar, gràcies al fet que el Govern ens ha permès este 2021 utilitzar els romanents". Per Martí, el fons "és una eina extraordinària perquè els ajuntaments, amb plena autonomia, decideixin on han d'invertir per reactivar les seues economies locals".

Cal recordar que el passat mes de la Generalitat Valenciana va aprovar el projecte de llei que regularà el Fons de Cooperació Municipal dels Municipis i Entitats Locals Menors de la Comunitat Valenciana, el que permet garantir per sempre "uns fons que són especialment necessaris per a les poblacions amb menys recursos ". I és que, encara que este fons ve recollit en l'Estatut d'Autonomia, la participació de les diputacions provincials era voluntària fins ara. Amb la nova llei "queden garantits per sempre, governi qui governi".

Martí ha destacat també el caràcter incondicionat i no finalista dels fons, que es regeixen pels principis d'objectivitat, transparència i equitat i que doten de més autonomia als ajuntaments, que poden destinar-los a el desenvolupament general de les seues competències, sense que hi haja obligació d'associar-los a un objectiu o vinculació concrets. [: ca] el president de la Diputació de Castelló, José Martí, ha anunciat este matí, a la Comissió de Seguiment de Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana, la Decisió de l'equip de govern de duplicar l'Aportació de la Institució provincial a l'citat pla per a este 2021, «un ESFORÇ excepcional per a un Moment sens Dubte extraordinari que requereix la màxima implicacions organit dels Municipis".

Esta iniciativa suposarà que a els 5,6 millones de euros recollits a els pressupostos de la Diputació per a l'actual Exercici Econòmic s'elevaran finalment ALS 11,2 millones. Cal recordar que, a la QUANTITAT global aportada per la Diputació de Castelló -estes 11,2 millones de euros-, es sumessin a els 5,6 millones que aporta la Generalitat Valenciana, per la qual cosa en este 2021 el Fons de Cooperació Municipal per a la provincia tindrà 16,2 Muntant final de XNUMX millones de euros.

José Martí ha recordat que "des del minut zero Hem treballat per augmentar a els recursos Econòmics dels Nostres Ajuntaments, com reflecteix que, l'any pasado, la Diputació es sumés per primera vegada a este Fons de Cooperació Municipal, aportant 5,6 millones d 'euros ". Per aixó, "si este pas va ser important ara, a l'actual situaciò de crisi econòmica provocada per la pandèmia, Hem decidit duplicar-ho, gracies a el FET que el Govern ENS ha permés este 2021 utilitzar a els romanents". Per a Martí, el fons "és una eina extraordinària perque Els Ajuntaments, amb plena autonomia, decidisquen on s'han d'invertir per a reactivar els seues economies locals".

Cal recordar que el mes pasado de la Generalitat Valenciana va aprovar el projecte de llei que regularà el Fons de Cooperació Municipal dels Municipis i Entitats Locals Menors de la Comunitat Valenciana, la qual cosa Përmet garantir per sempre "uns fons que són Especialment necessaris per a les Poblacions amb Menys recursos". I és que, encara que este fons veu recollit a l'Estatut d'Autonomia, la participació de les diputacions PROVINCIALS era voluntària Fins ara. Amb la nova Llei "quedin garantits per sempre, governe qui governe".

Martí ha destacat también el caràcter incondicionat i no finalista dels fons, que és regeixen pèls principis d'objectivitat, transparència i Equitat i que dotin de més autonomia ALS Ajuntaments, que podin destinar-les a l'desarrollo general de les seues Competències, sense que existisca obligació d'associar-les a un Objectiu o vinculacions concrets. [:]

CatalanSpanish