Un milio d'euros per a promoció i digitalització de l'xicotet comerç a la Comunitat Valenciana

La Conselleria d'Economia Sosotenible, Sectors productius, Comerç i Treball ha Signat XNUMX Convenis amb Confecomerç-CV i la Unió Gremial-Federació d'Gremis i Associacions de l'Comerç Valencià

El conseller d'Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, Ha Signat XNUMX sèrie de Convenis de Col·laboració amb, entre Altres, representants de la Confederació d'empresaris de l'comerç, serveis i Autònoms de la Comunitat Valenciana (Confecomerç-CV) i la Unió Gremial-Federació d'Gremis i Associacions de l'Comerç Valencià, per a col·laborar en Actuacions de representació i promoció de l'xicotet comerç a la Comunitat Valenciana.

El conseller d'Economia ha recalcat que "des de la Generalitat practicament Hem DUPLICAT l'import de l'any pasado destinataris a les Ajudes a estees Organitzacions". També ha destacat "la importància que te per a la Generalitat la digitalització de sector de l'xicotet comerç i que per AIXÒ S'HAN incorporat ALS Convenis accions de comerç electrònic".

Finalment, Rafael Climent, ha remarcat: els valors de l'comerç de proximitat com a agents Dinamitzadors dels LLOCS on és localitzen mentre que, gràcies a la digitalització podran, a més, ser competitius a l'món global.

Confecomerç-CV, Que REBRA al marc de este conveni XNUMX ajuda de 750.000 euros ha Estat representat per Rafael Torres García, l'su president. Paral·lelament, la Unió Gremial-Federació d'Gremis i Associacions de l'Comerç Valencià REBRA XNUMX ajuda de 250.000 euros I ha Estat representada paper su president, Francesc Ferrer Escrivà.

Estes Convenis entraran en vigor en el Moment de la signatura i s'estendran Fins a l'31 de desembre de 2019. A càrrec d'estes Acords és podran Financar els activitats Objecte dels MATEIXOS des de l'1 de gener de 2019.

Amb la signatura d'estes Convenis, la Generalitat dinamitzarà l'activitat comercial i el conjunto de l'Teixit empresarial valencià, impulsant la Modernització de les estructures comercials, la Incorporació de noves tecnologies, la creació d'entorns urbans atractius i adequats, la formació dels agents de el sector, i la promoció de les fires, dels productes i de l'comerç valencià.

Tot AIXÒ per a contribuir a la Millora de la competitivitat de les empreses comercials i de l'conjunto de sistema de distribució comercial valencià, al marc d'a una economia equilibrada i responsable.

La Conselleria d'Economia Sostenible considera que Tant Unió Gremial-Federació d'Gremis i Associacions de l'Comerç Valencià com Confercomerç-CV i els seues Organitzacions integrades, la Federació Alacantina de Comerç de la Petita i Mitjana empresa, (FACPIME), la Federació d'Organitzacions de Comerç i Autònoms de la Província de Castelló (Covaco Castelló), la Federació d'Organitzacions de Comerç i Autònoms de la Província de València (Covaco València), i la Federació Valenciana de Comerciants de Mercats (FECOM), necessitin reforçar la Seua estructura empresarial per a afrontar a els Canvis que S'estan produïnt en el sector de la distribució comercial.

Les activitats a desenvolupà mitjançant els Ajudes d'estes Convenis s'aglutinen, en zinc Grans Àrees d'actuació: Planificació estratègica, gestió comercial, promoció conjunta i difusió de Bones pràctiques en l'comerç a l'detall a través de les noves tecnologies i nous models de Negoci i de gestió de l'punt de venda .;

D'igual manera, INCLOU Actuacions de comunicació, informació, imatge, promoció de productes o serveis i fidelització de la persona consumidora a l'comerç urbà i Actuacions de comunicació, informació, publicitat, imatge, Captació de persones ASSOCIADES i DESPESES d'implantació o Manteniment de sistemes Telemàtics en xarxa per a la prestacions de serveis a les persones ASSOCIADES.

També serviran per a l'desarrollo d'Accions Específiques de formació destinades a Millorar la Capacitat competitiva de l'petita i Mitjana empresa comercial; Accions de soporte i Assistència Tècnica en matèria de calidad, responsabilitat social i formació especialitzada Dirigides a les Organitzacions i ALS Comerços, amb independència de la Seua vinculacions a Confecomerç-CV ia la Unió Gremial.

De manera especial s'incidirà valors socials Següents com la creació d'ocupació per a persones amb Dificultats d'accés a l'mercat laboral. Igualtat entre dones i homes; comerç just; protecci sostenible el medi ambient i Accions per a l'desarrollo il 'impuls de l'comerç electrònic.

Assemblea Europea d'Agents Comercials a València

D'Altra banda, Climent i el president de Col·legi Oficial Professional d'Agents Comercials de València, Antonio Soriano Aznar, han Signat también XNUMX conveni per a col·laborar en a la celebració d'l'Assemblea Europea d'Agents Comercials a València , on és façalitin l'debat il 'Intercanvi d'Experiències i Coneixements con los professionals de Països de la Unió Europea.

El cost de l'ajuda és de 8.000 euros per a l'Exercici 2019 i estarà destinataris a lloguer o cessio d'Ús de locals en Què és realitzen els activitats, aixi com dels elements i els Instal·lacions necessaries; publicacions, publicitat, promoció i material gràfic; plataforma de registre, lloc web i presencia a les Xarxes socials; Allotjament, desplaçament i manutenció de ponents, entre Conselleria.

Els agents comercials constitueixen XNUMX peça clau en el sistema de distribució, fent de nexe entre l'esfera de la producció i la de l'consum i transmetent informació que resulta Fonamental a l'hora d'abordar productes i Mercats. Per a complir adequadament su paper, a els requereixen XNUMX:XNUMX actualització contínua que va propiciar la Seua adaptació a l'cambio de les Tendències comercials en una economia globalitzada.

CatalanSpanish