Educació informa sobre les 3.000 places d’oposicions d’Infantil i Primària per 2018

AVL

La nova oferta contempla un total de 3.000 places del cos de mestres, dels quals 975 corresponen a mestres d’Educació Primària, 975 a mestres d’Educació Infantil, 500 a Audició i Llenguatge, 400 a mestres d’Anglés, 180 a especialistes d’Educació Física, 150 de Música i 120 de Pedagogia Terapèutica.

Tal com estableix el projecte de decret, una vegada seguisca aprovada l’ofereix pública d’ocupació, la Conselleria d’Educació convocarà els corresponents processos selectius per a la cobertura de les places vacants, dins del termini improrrogable de dos anys. No obstant això, la Conselleria s’ha compromés a convocar les oposicions per a cobrir aquestes 3.000 places durant 2018.

D’altra banda, el projecte s’ofereix d’ocupació pública també contempla la reserva d’una quota del 7% dels vacants d’ingrés per a ser cobertes per persones amb un grau de diversitat funcional igual o superior al 33%, sempre que superen les proves selectives. La reserva es realitzarà de manera que, almenys, el 2% de les places oferides ho seguisca per a ser cobertes per persones que acrediten discapacitat intel·lectual, i la resta de les places oferides ho seguisca per persones que acrediten qualsevol altre tipus de discapacitat.

Ampliació que s’ofereix fins als 13.000 plaus

L’oferta que s’aprovarà mitjançant el projecte de decret presentat hui serà ampliada fins a les 13.000 places dels diferents cossos docents no universitaris en els pròxims quatre anys, és a dir fins al 2021.

D’aquesta manera, a les 3.000 places per a Infantil i Primària que s’ofereix d’ocupació pública de 2017 que es convocaren el 2018, s’hi sumaren 5.000 places per a Secundària i altres cossos docents, processos selectius que seran convocats el 2019. El 2020 hi haurà oposicions per a 2.500 places de lliure accés de Secundària i altres cossos docents, i el 2021 hi haurà 2.500 plaus més per a Infantil i Primària.

Aquest augment de places lliures respon a l’acord adquirit pel Ministeri d’Educació de possibilitar l’oferta de vacants per a cobrir el 100% de la taxa de reposició de places per motius com llaura jubilacions o defuncions, així com l’ofereix de vacants anteriors al 2005, i la possibilitat de consolidar el 90% de plaus que han estat vacants durant tres anys consecutius i han sigut cobertes per docents interins temporalment.

- Advertisement -