Educació activa un web per al procés d'admissió escolar telemàtica

El procediment telemàtic d'admissió en Infantil i Primària s'inicia el 25 de maig a la web telematricula.es.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha publicat al DOGV les instruccions per a la realització de l'procés d'admissió per al curs 2021-2022 a través de telematricula.es.

Este procediment és important, especialment per a les famílies amb fills i filles nascudes en 2019 i 2018 que els matriculen per al pròxim curs escolar en aules d'Infantil de dos anys gratuïtes i en Infantil de tres anys, respectivament.

La Conselleria ja ha activat el portal telematricula.es, i la clau d'admissió corresponent per iniciar els tràmits es podrà obtenir a partir de el dia que s'inicia el procediment en cada etapa educativa. És per això que les primeres a poder obtenir la clau d'admissió seran les persones que vulguin accedir el curs que ve a estudis de FP. En este cas, el període per fer el procés d'admissió s'inicia el 21 de maig i es podrà realitzar fins a l'1 de juny.

Les famílies que iniciïn el tràmit per a les etapes de Infantil i Primària podran tramitar la clau d'admissió per fer el procediment a partir de l'25 de maig i tenen fins al 2 de juny per presentar telemàticament les sol·licituds.

En el cas de l'ESO, este tràmit es porta a terme només si les famílies decideixen canviar el centre educatiu dels fills i filles. Tot l'alumnat que passa de primària a ESO està adscrit a un centre de Secundària i, per tant, si les famílies no volen canviar-ho, no han de fer l'admissió, ja que els seus fills i filles ja compten amb una plaça reservada.

En el cas de FP de grau mitjà i superior, així com Batxillerat, com són estudis no obligatoris, tot l'alumnat que vulgui optar a una plaça de primer curs ha de fer el procés d'admissió a través de telematricula.es encara que no canviï de centre educatiu.

Com fer el procediment telemàtic

El primer pas per fer la tramitació telemàtica és accedir a telematricula.es i generar la clau per fer el tràmit telemàtic. A la finestra 'Clau d'admissió', es demanarà el número de DNI de el pare, mare o tutor legal sol·licitant, el nombre de suport IDESP (codi de 9 lletres i números que hi ha al DNI) i la data de naixement de la persona sol·licitant, així com una adreça de correu electrònic .

La ciutadania estrangera que no tingui DNI ha d'omplir les mateixes dades però amb el NIE. A part de posar el NIE, caldrà omplir una casella amb el número de suport IXESP (codi inclòs en les targetes d'estrangers i permisos de residència), així com la data de naixement de la persona sol·licitant.

Un cop feta esta primera gestió, la persona sol·licitant rebrà per correu electrònic l'identificador i la contrasenya. És important que es conservi la clau d'accés, l'identificador i la contrasenya per poder fer, posteriorment, reclamacions quan s'hajan fet públiques les llistes provisionals, així com per consultar els resultats de l'adjudicació de places.

Amb la clau d'accés es podrà accedir a l'formulari electrònic de la finestra 'Procés d'admissió' en què, pas a pas, caldrà omplir les dades de sol·licitud de centres educatius ordenats de manera preferent. Cal recordar que es poden triar fins a deu opcions per fill o filla.

En totes les etapes, mentre estigui obert el termini de presentació de sol·licituds, les famílies podran modificar les seues peticions de places escolars tantes vegades com vulguin, ja que només es tindrà en compte l'última sol·licitud presentada.

Les persones que no tenen DNI / NIE o les que no tenen accés a mitjans electrònics podran fer el procediment d'admissió de manera presencial en els centres educatius on vulguin sol·licitar plaça com a primera opció en les mateixes dates en què està determinat el procediment telemàtic.

Tots els centres sostinguts amb fons públics seran centres d'atenció als usuaris. En estes punts, a través de la mateixa aplicació per fer la admissió telemàtica, es tramitarà el procediment en les mateixes condicions que la resta de sol·licitants.

Novetats a tenir en compte

En el cas d'Infantil i Primària, a diferència de l'any passat, amb una única clau d'admissió les famílies podran sol·licitar tantes places com a fills i filles vulguin matricular. Per a la resta d'etapes educatives (ESO, Batxillerat i FP), cal generar una clau d'admissió per a cada sol·licitud que es vulgui fer.

Una altra novetat destacada en la admissió escolar de el curs 2021-2022 és que l'alumnat nascut de part múltiple, si la família així ho desitja, tindrà assegurada la plaça en el mateix centre educatiu. Les famílies han de fer una sol·licitud per cada fill / filla bessons, marcar la casella específica que indica la voluntat que les peticions sigan agrupades i així es baremaran de manera automàtica com una única sol·licitud.

Dates que convé marcar al calendari

La primera data important serà la publicació de vacants. Hui dilluns 10 de maig s'incorporarà a telematricula.es tota l'oferta de FP Bàsica, cicles de grau mitjà i superior per al pròxim curs. El dilluns 24 de maig serà el torn de l'oferta d'Infantil i Primària, i el 2 de juny, de la d'ESO i Batxillerat.

El segon pas que s'activarà és el de la presentació de sol·licitud de plaça: entre el 21 de maig i l'1 de juny en FP, de l'25 de maig a el 2 de juny a Infantil i Primària, i de el 3 a l'14 de juny a ESO i Batxillerat.

Hi haurà una finestra anomenada 'Llistes provisionals' amb les persones admeses, a la qual es podrà entrar per consultar els resultats de l'admissió, que s'activarà el 16 de juny a Infantil i Primària, el 7 de juliol a FP Bàsica, el 13 de juliol a FP de grau mitjà i superior i el 14 de juliol a ESO i Batxillerat.

Si no s'està d'acord, des del mateix dia de la publicació de les adjudicacions provisionals, les famílies poden presentar al·legacions fent clic al botó que hi ha per esta finalitat en telematricula.es, en què es desplegarà el formulari electrònic corresponent. Els terminis exactes per fer reclamacions estaran explicitats a la web.

Un cop estudiades les reclamacions, es publicaran les llistes definitives: el 30 de juny per a Infantil i Primària, el 15 de juliol en FP Bàsica, el 22 de juliol a FP de grau mitjà i superior i el 23 de juliol a ESO i Batxillerat.

Quan les famílies sàpiguen el centre educatiu on poden escolaritzar la seua filla o fill han de procedir a la matriculació efectiva. Com este últim pas és presencial, cal que contactin amb el centre educatiu en concret o consulteu la seua pàgina web específica, on s'informarà dels torns configurats segons cada curs i etapa dins dels terminis establerts.

En el cas de Infantil i Primària, esta darrera fase es farà entre l'1 i el 16 de juliol de manera presencial al centre educatiu en concret. Allà es verificaran els documents o les situacions al·legades en el procés d'admissió telemàtica.

En cas que s'haja marcat la casella d'existència de no convivència dels progenitors, s'haurà d'aportar la signatura i consignar les dades de el pare, mare, tutor / a legal que no ha fet la sol·licitud de plaça.

En FP Bàsica, el termini de matrícula va de l'16 a l'22 de juliol. A l'endemà, el 23, s'obre per a FP de grau mitjà i superior i es tanca el 30 de juliol. En ESO i Batxillerat va de l'26 a l'29 de juliol.

Sorteig de lletres de desempat

Les lletres que establiran l'ordre d'adjudicació de places en cas d'empat en la baremació, segons el sorteig fet davant notari, són EV per al primer cognom i NY per al segon cognom quan hi haja coincidència amb el primer. En cas de no disposar d'un segon cognom, es considerarà que este comença amb AA.

Cal recordar que ja en l'admissió per a l'actual curs 2020-2021 es va modificar la fórmula per fer-ho encara més just, de manera que es va optar per un sistema de doble lletra en comptes d'una sola.

Les lletres de desempat s'utilitzen en aquells centres educatius on hi ha empats a punts en el barem entre els aspirants. Es prioritzen els alumnes segons la puntuació més alta obtinguda successivament en els 9 criteris establerts. No obstant això, quan hi ha candidats empatats és quan s'utilitza el sistema de lletres per desempatar, en cas que hi haja més sol·licituds que places en este centre educatiu.

CatalanSpanish